Дати за държавни изпитни сесии

На основание решение на Факултетен съвет на Философски факултет от 14.02.2018 г. и в съответствие със заповед № РД-10-407/12.03.2018 г. редовна държавна изпитна сесия във Философски факултет ще се проведе както следва:

  • на 27 юни 2018 г. (сряда) – ОКС „бакалавър“, специалност „Психология“, редовно и задочно обучение.
  • на 28 юни 2018 г. (четвъртък) – практико-приложен държавен изпит, ОКС „бакалавър“, специалност Психология, редовно и задочно обучение.
  • на 29 юни 2018 г. (петък) – всички степени и форми на обучение на специалности “Философия“, „История на философията“, „Социална философия“, „Съвременна философия“ и „Екзистенциално споделяне“.
  • на 21 юни 2018 г. (четвъртък) – практико-приложен държавен изпит, ОКС „бакалавър“, специалности „Философия“ и „История и философия“, редовно и задочно обучение.
  • на 26 юни 2018 г. (вторник) – ОКС „бакалавър“, специалност „Политология“, редовно и задочно обучение.
  • на 28 юни 2018 г. (четвъртък) – ОКС „магистър“, от направление 3.3 Политически науки, специалисти и неспециалисти, редовно и задочно обучение.
  • на 20 юни 2018 г. (сряда) – ОКС „магистър“, от направление 3.3 Политически науки, специалисти и неспециалисти, редовно и задочно обучение, филиал гр. Враца.
  • на 12 септември 2018 г. (сряда) - поправителна държавна изпитна сесия за специалности „Психология“, „Философия“ на Философски факултет.
  • на 13 септември 2018 г. (четвъртък) - поправителна държавна изпитна сесия за всички специалности от направление 3.3 Политически науки, редовно и задочно обучение.
  • на 11 септември 2018 г. (вторник) - поправителна държавна изпитна сесия за специалности от направление 3.3 Политически науки, редовно и задочно обучение, филиал гр. Враца.

Всички изпити ще се проведат от 9:00 часа в корпус 5 на ВТУ.

Залите за провеждане на изпитите ще бъдат уточнени по-късно.
СПОДЕЛИ В