Студентски философски четения „Предизвикателства пред човека в съвременния свят“

13-14.04.2018 г.

На 13-14.04.2018 г. в рамките на Международната научна конференция „25 години специалност „Философия“ във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ се проведоха Студентските философски четения „Предизвикателства пред човека в съвременния свят“. Те бяха организирани от Организационен комитет на Центъра за философски изследвания с участници гл.ас.д-р Анна Иванова, гл.ас.д-р Деница Узунова, докт. Ивелина Стоева и студента Георги Христов. В тях се включиха 24 докторанти и студенти от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, ИИОЗ при БАН, СУ „Св. Климент Охридски“ и ВСУ „Черноризец Храбър“. Сред участниците имаше философи, психолози, политолози, юристи.

В началото на Студентските четения бяха връчени наградите на лауреатите от Второто национално ученическо състезание по философия във възрастовите групи за 12 и 10-11 клас. Ученици и учители получиха грамоти за своите успехи. Лауреатите представиха своите есета, които ще бъдат публикувани в сборника от конференцията, заедно с докладите в двете секции.


Джоана Енсев от СОУ „М. Горки“, Стара Загора

Победителите от Езикова гимназия, В. Търново и техните учители


Дискусия в секцията на студентите и докторантите

Докладът на нашия студент по философия Джошуа Илиев за насилието над личността в днешния свят - джендър-идеологията

 

СПОДЕЛИ В