Награждаване на лауреати от Второто национално състезание за ученици за философско есе

В периода януари-април 2018 г. Катедра „Философски науки“ проведе Второто национално състезание за ученици за философско есе. То бе в две възрастови групи (12 клас и 10-11 клас) и участниците писаха есета по избор от зададени теми. Броят на участниците бе по-голям от предишната година – 11 при 12 клас и 26 при 10-11 клас. Есетата бяха оценени анонимно от компетентна комисия от преподаватели от катедрата по точкова система с максимален резултат 100 т. с критерии – утвърждаване на самостоятелна теза, аргументираност, убедителност и философска осведоменост, оригиналност.  На 12 клас се предлага трансформиране на точковата оценка в оценка по шестобалната система, която може да се използва вместо оценка от ДЗИ по философия при кандидатстване в специалностите на Философски факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Тази година награждаването съвпадна с Юбилейната международна научна конференция „25 години специалност „Философия“ във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. През миналата година първите награди отидоха във Варна, а през тази – във Велико Търново, в Езиковата гимназия. В началото на секцията за студенти и докторанти „Предизвикателствата пред съвременния човек“ бяха тържествено връчени грамотите на най-добрите ученици и техните учители, заедно с предметни награди за учениците. Присъстваха родители, много студенти и докторанти. Надяваме се тези интелигентни и влюбени във философията ученици да станат наши студенти!

Хуманитарната гимназия във Варна зае вторите места.

Нашата възпитаничка Мариана Христова, учителка в Езикова гимназия, Търново, има победител в групата на 10-11 клас


Учениците представиха своите есета.Ето имената на лауреатите:

Възрастова група 12 клас*

Място

Трите имена на ученика

Училище

Учител

Брой точки

1

Валерия Руменова Коларова

ПЕГ“Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново

Ваня Рашкова

97,5

2

Георги Стефанов Генджов

ПГРЕ "Г. С. Раковски" - Бургас

Тодор Тодоров

93

2

Стоян Севдалинов Манчев

СУзаХНИ „Константин Преславски“ - Варна

Илинида Маркова

93

3

Цветелина Хасанова Алиева

ПЕГ“Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново

Ваня Рашкова

92,5

4

Ирина Николаева Лечева

 

НПГВМ „Иван Павлов“- Стара Загора

Юлия Бозукова

 

91,5

 

Възрастова група 10-11 клас

Място

Трите имена на ученика

Училище

Учител

Брой точки

1

Саша Викторова Йонова

ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“-Велико Търново

Мариана Христова

97,5

2

Георги Живков Жечев

СУзаХНИ „Константин Преславски“ - Варна

Илинида Маркова

94

3

Бояна Веселинова Узунова

ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“-Велико Търново

Ваня Рашкова

93,5

3

Мартин Пламенов Мирчев

ППМГ "Акад. Никола Обрешков"-Бургас

Дарина Илиева

93,5

3

Емануела Радославова Жечева

ПМГ „Баба Тонка“-Русе

Миглена Дамянова

93,5

3

Джоанна Енсев Енсев

СУ „Максим Горки“ Стара Загора

Станислав Георгиев

93,5

4

Костадин Свиленов Патранесков

ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Бургас

Дарина Илиева

92,5

4

Лора Валентинова Йорданова

ПМГ „Баба Тонка”-Русе

Миглена Дамянова

92,5

4

Мирослава Станиславова Илчева

НГПИ „Професор Венко Колев“-Троян

 

Лина Борджиева

92,5

 

СПОДЕЛИ В