Награждаване на проф.д-р Слободан Нешкович за почетен професор на Философски факултет

На пленарното заседание на Юбилейната международна научна конференция „25 години специалност „Философия“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ на 13.04.2018 г. от 11 часа в залата на Лабораторията за социално-научни анализи и прогнози, К502, проф. д-р Слободан Нешкович получи плакет за почетен професор на Философски факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. Той бе връчен от декана проф. д-р Даниела Тасевска.

Проф. Нешкович бе избран по предложение на Катедра „Национална сигурност“ и ФС на Философски факултет на заседанието на АС на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (Протокол 11/20.11.2018 г.) за почетен професор на Философски факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ за съществен принос в двустранното сътрудничество  и популяризиране на неговото име и постижения от 2011 г. насам.

Неправителствената научна организация CESNA-B (http://www.cesnab.org.rs/) на проф. Нешкович включва около 450 члена няколко страни в Западните Балкани – Сърбия, Босна и Херцеговина, Македония. От нейното основаване през 2006 г. е провела 92 международни научни конференции по проблемите на националната и международната сигурност. 82 от тези конференции са организирани под ръководството на проф. Нешкович в партньорство с университети, общини, различни организации. Организацията е обявена от Фондация „Ханс Зайдел“ за техен най-добър партньор в региона на Балканите.

 През 2011 г. ние бяхме партньор на организирана от тях конференция в Белград, от която бе издадена книга с образа на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ на корицата, а от 2014 те са официален партньор на организираните от Философски факултет международни конференции „Нови предизвикателства пред регионалната сигурност на Балканите“. Проф. Нешкович популяризира името на Философски факултет във всички свои научни и творчески изяви.

Той е учен с международен престиж – автор на около 160 научни публикации в Сърбия и зад граница, от тях 12 монографии, редактор и съставител е на 25 сборници „Сигурността в постмодерна перспектива“. Доктор на Университета в Белград, преподавател в Университета Бизнес академия в Нови сад и във Факултета за политически науки на Университета в Белград, член на Кралската академия на науката и иновациите. Има множество публикации в индексирани издания, член на редакционната колегия на “Balkan Journal of Philosophy”.


Връчване на плакета от проф. Тасевска

Признание за успешно сътрудничество


Пленарният доклад на проф. Нешкович бе за миграцията като глобална заплаха

 

СПОДЕЛИ В