XXII Национална ученическа конференция „Човек-свят“, училище „Епископ Константин Преславски“, Бургас

На 15 и 16.03.2018 г. проф. д.н. Вихрен Бузов, зам.ректор по УКА и ръководител на Катедра „Философски науки“ участва като председател на жури във възрастовата група на 12 клас в ХХII Национална ученическа конференция "Човек-свят", организирана от Училище "Епископ Константин Преславски" и РУО-Бургас - единственото събитие в Националния календар на МОН за изява на интересите на учениците към философията. Отново отлична организация и много убедителни изяви на учениците особено във възрастовите групи на 12 и на  11 класове. Участваха около 60 ученици от 16 области на страната във всички възрастови групи. Благодарности на директора-възпитаник на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ г-н Мартин Илиев и експерта от РУО г-н Деян Божинов, също възпитаник на нашия университет.

Защитаваха се есета по мисли на Ницше, Алберт Швайцер и Христо Ботев. Проф. Бузов връчи награди на най-добре представилите се, включително и книги от Философски факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Надяваме се повече хора от тези талантливи младежи да изберат ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и нашите специалности на Философски факултет!


Входа на училището – домакин на националния форум

Награждаване на победителите

 

СПОДЕЛИ В