Проф. Любиша Митрович – почетен професор на Философски факултет

 

Връчване на плакет на 16.05.2014 г. в Зала 500 на Корпус 5

 

Проф. д-р Любиша Митрович е роден на 16.02.1943 г. в с. Мокри, община Бела Паланка край границата с България.

През 1983-87 е декан на Философския факултет в Ниш, а през 1987-89 е зам.ректор по международните въпроси на Университета в Ниш като в качеството на такъв участва в сключването на договора за сътрудничество с ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”. През 2004 и 2011 г. в качеството на гост-преподавател е чел лекции във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” по темите „Социология на социалните промени” и „Социология на прехода”. В последните повече от 10 години той е ръководител на три големи проекта, в които участват като участници в конференции, редактори и в социологически проучвания редица наши колеги (проф.д-р Вихрен Бузов, проф.д-р Иван Райчев, проф.д-р Кирил Шопов, гл.ас.д-р Мая Русева, доц.д-р Стефан Анчев, доц.д-р Розалия Кузманова, доц.д-р Ценка Иванова и др.):

  1. 2002-2005, Проект 1310, “Културни и етнически отношения на Балканите – перспективи за регионална и европейска интеграция”
  2. 2006-2010 Проект 149014Д “Култура на мира, идентичност и етнически отношения в Сърбия и на Балканите в процесите на европейска интеграция”
  3. 2012-2014 Проект 179074 “Традиция, модернизация и идентичности в Сърбия и на Балканите в процесите на европейска интеграция“.

Те бяха подкрепени от Министерството на науката и образованието на Сърбия. По първия проведохме съвместно голямо социологическо проучване в Търновска област, а по втория проведохме отново съвместно социологическо проучване на нагласите на студентите по проблемите на идентичността и традициите на Балканите сред извадки от общо 2400 студенти в Сърбия, Македония и България като резултатите са обобщени в книга.

Проф. Митрович е автор на около 50 книги, съставител и редактор на десетки сборници и на повече от 500 студии и статии, издадени в различни страни. В България са издадени три негови книги. Книгата му „Преходът към периферен капитализъм” бе обсъдена в София и във Велико Търново през 2011 г.

Проф.д-р Любиша Митрович има несъмнен голям принос за издигане на международния престиж на нашия Философски факултет и за развитие на нашето научно сътрудничество на Балканите.

По предложение на Философски факултет на заседанието на АС на 16.12.2013 г. е избран за „Почетен професор на Философски факултет” за неговия съществен принос и дългогодишна дейност за развитие на международното сътрудничество между Философския факултет на Университета в Ниш и Философския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, за сътрудничеството между сръбската и българската научни общности в социалните науки, за приноса му за социологическите изследвания на проблемите на балканските страни в епохата на глобализация и по повод неговата 70-годишнина и 20-годишнината от създаването на специалност Философия във Философски факултет на Великотърновския университет.

 

СПОДЕЛИ В