Подписване на споразумения за провеждане на учебни практики в Комисията за защита от дискриминация

Новият учебен план на специалност „Национална сигурност“ предвижда учебни практики в четвърти, шести и осми семестър. В четвърти семестър практиките са в институции, занимаващи се с проблемите на националната сигурност на територията на Велико Търново, в шести – в национални институции, а в осми – по местата, където студентите живеят. Катедра „Национална сигурност“ подготви предложения за договори за обезпечаване провеждането на тези практики. Първият от тях бе подписан на 6.03.2018 г. в София в сградата на КЗД между Председателя на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Анна Джумалиева и Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Христо Бонджолов.

 

СПОДЕЛИ В