Обществено обсъждане на проекта за актуализирана стратегия за национална сигурност

На 18.10.2017 г. Катедра „Национална сигурност“ при Философски факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се включи съвместно с НВУ „Васил Левски“ в организираното обществено обсъждане на проекта за актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България. То се проведе в залата на Общинския съвет и бе водено от проф. д-р Георги Камарашев. В обсъждането взеха участие проф. д.н. Вихрен Бузов, проф. д-р Минко Хаджийски и доц.д-р Цвета Маркова, ръководител на катедрата. Бяха направени редица предложения, сред тях и идея за обособяване в отделен документ на представянето на националните интереси на Република България. В обсъждането участваха и наши студенти.

Събитието бе отразено в медиите.

 

СПОДЕЛИ В