„Еразъм+“ студентска мобилност за 2018/2019 г.

Обявата е покана за кандидатстване за един семестър обучение за студенти редовно, задочно или дистанционно обучение.

 

Програма „Еразъм+“ отпуска месечен грант. Не се заплаща семестриална такса в приемащия университет.

 

Критериите за подбор на студенти са: степен на владеене на работния език; мотивация; среден успех от следването до момента;  курс на обучение; студентът да има завършен първи курс на бакалавърска степен преди периода на мобилност с цел обучение; студентът активно съдейства на пристигащите Еразъм+ студенти като член на Еразъм студентска мрежа (ESN) – Велико Търново; студентът няма да надвиши 12 месеца мобилност за съответната образователна степен.


СТУДЕНТИТЕ ПОДАВАТ В КАБ. 407 ( РЕКТОРАТ) СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

 

  1. разпечатано електронно заявление (попълнете и изтеглете от сайта)
  2. уверение за студентски статус, заверено със среден успех
  3. мотивационно писмо на български език по образец (изтеглете от сайта)
  4. копие на документ за владеене на език (за неезиковите специалности)

Срок за подаване на документи: 11 -30 април 2018

За въпроси за обучение:  еrasmus@uni-vt.bg

 

Сайт

 

 

Държава

Университет

Координатор за ВТУ

Направление /вижте обясненията*/

Бакалавър

Магистър

Докторант

Брой

Студ.

краен срок към приемащ университет

МЕСЕЧЕН ГРАНТ В ЕВРО

Латвия

LV DAUGAVP01

Daugavpils University

доц.д-р Мариана Петрова

03 Social science, journalism and information

Б/М

4

 

15.07.

15.12.

470

Латвия

LV DAUGAVP01

Daugavpils University

доц.д-р Мариана Петрова

0311 Psychology

Б/М

2

15.07.

15.12.

470

Латвия

LV DAUGAVP01

Daugavpils University

проф. дн Тодор Галунов

103 Security Services

0312 Political Science

Б

Б/М/Д

2

2

15.07.

15.12.

470

Латвия

LV RIGA 01

University of Latvia

проф. дн Тодор Галунов

0312 Political sciences

Б/М/Д

2

15.05.

15.11.

470

Литва

LT KAUNAS 01

Vytautas Magnus University

проф. дн Тодор Галунов

0313 Political Science

Б/М/Д

2

1.06.

15.11.

470

Литва

LT KLAIPED01

Klaipeda University

проф. дн Тодор Галунов

0312 Political Science and Civics

Б/М

2

1.06.

15.11.

470

Литва

LT VILNIUS02

Vilnius Gediminas Technical Unibversity

проф. дн Тодор Галунов

313 Political Science

Б/М/Д

2

10.05.

30.11.

470

Македония

MK SKOPJE09

FON University

доц. д-р Теодора Калейнска

313 Political science

and civics

Б/М/Д

2

15.07.

30.11.

470

Полша

PL KRAKOW01

Jagiellonian University

проф. дн Вихрен Бузов

226 Philosophy and etics

Б/М

2

31.05.

30.11.

470

Полша

PL KRAKOW01

Jagiellonian University

проф. дн Вихрен Бузов

313 Political Science

Б/М/Д

2

31.05

30.11.

470

Полша

PL OLSZTYN01

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

проф. дн Тодор Галунов

0312 Political Science

Б/М

2

15.05-ном/15.16

30.10-ном./31.11

470

Полша

PL POZNAN01

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

проф. дн Вихрен Бузов

226 Philosophy and etics

311 Psychology

Б/М/Д

2

2

1.06.

1.11.

470

Полша

PL SLUPSK01

Pomeranian University in Slupsk

доц. д-р Теодора Калейнска

310 Social Science

031 Humanities

Б/М/Д

Б/М/Д

2

2

юли

ноември

470

Полша

PL TORUN 01

Nicolaus Copernicus University

доц. д-р Теодора Калейнска

313 Political Science and civics

Б/М/Д

2

1.06.

1.11.

470

Полша

PL TORUN 01

Nicolaus Copernicus University

проф. дн Вихрен Бузов

226 Philosophy and ethics

Б/М/Д

3

1.06.

1.11.

470

Румъния

RO BUCURES09

University of Bucharest

проф. дн Вихрен Бузов

0223 Philosophy

Б/М/Д

2

30.06.

31.10.

470

Румъния

RO BUCURES13

National University of Political Studies and Public Administration

проф. дн Вихрен Бузов

313 Political Science

Б/М/Д

2

15.06.

15.11.

470

Румъния

RO CRAIOVA01

University of Craiova

доц. д-р Теодора Калейнска

313 Political science and civics

Б/М/Д

2

15.07.

30.11.

470

Румъния

RO CRAIOVA01

University of Craiova

доц. д-р Теодора Калейнска

310 Social Sciences

031 Humanities

Б/М/Д

Б/М/Д

2

2

15.07

30.11.

470

Румъния

RO ORADEA01

Universitatea din Oradea

проф. д-р Елена Бораджиева

311 Psychology

Б/М

2

30.06.

31.12.

470

Румъния

RO ORADEA01

Universitatea din Oradea

проф. дн Вихрен Бузов

31 Social and behavioral science

Б/М/Д

2

30.06

31.12.

470

Словакия

SK TRNAVA02

University of SS. Cyril and Methodius in Trnava

 

проф. дн Вихрен Бузов

проф.д-р Красимира Йонкова

313 Political science

311 Psychology

Б/М/Д

2

3

30.05.

1.12.

470

Словакия

SK TRNAVA02

University of SS. Cyril and Methodius in Trnava

проф. дн Вихрен Бузов

226 Philosophy

Б/М/Д

2

30.05.

1.12.

470

Словения

SI MARIBOR01

University of Maribor

доц.д-р Милена Бръчкова

 

311 Psychology

Б/М

1

1.07.

1.12.

470

Турция

TR AGRI01

Ibrahim Cecen University of Agri

проф. д-р Даниела Тасевска

142 Psychology

Б/М/Д

2

15.06.

15.12.

520

Турция

TR ANKARA10

TOBB University of Economics and Technology

проф. дн Вихрен Бузов

0312 Political Science and Civics

Б/М

2

15.07.

15.10.

520

Турция

TR BARTIN01

Bartin University

проф. дн Вихрен Бузов

0223 Philosophy and Ethics

Б/М/Д

2

30.07.

30.11.

520

Турция

TR ISTANBU018

Maltepe University

проф. дн Вихрен Бузов

311 Psychology

226 Philosophy

Б/М/Д

3

15.07.

30.11.

520

Турция

TR ISTANBU 33

Istanbul Sehir University

проф. дн Вихрен Бузов

223 Philosophy and Ethics

Б

2

1.06.

1.12.

520

Турция

TR IZMIR02

Ege University

проф. д-р Даниела Тасевска

313 Psychology

Б/М

2

15.07.

30.11.

520

Турция

TR SAKARYA01

University of Sakarya

проф. дн Вихрен Бузов

226 Philosophy

Б/М/Д

3

15.08.

15.12.

520

Хърватия

HR ZADAR 01

University of Zadar

доц.д-р Мариана Петрова

14 Social Science

Б/М/Д

2

15.04.

15.10.

520

Хърватия

HR ZADAR 01

University of Zadar

проф. дн Вихрен Бузов

0313 Philosophy and Ethics,

311 Psychology

Б/М/Д

2

15.04.

15.10.

520

 

*Social Science включва Политология и Психология

*Едно и също направление може да има различен цифров код (използвани са две системи). Водещо е наименованието с думи

*Всички специалности с педагогически профил, квалификация Учител по…, могат да кандидатстват и  по Еразъм договори от направление Педагогика (Education, Teacher training) – изучават се само методики и педагогически дисциплини. Тези договори се намират в общата обява на сайта www.erasmus-vtu.bg

СПОДЕЛИ В