Мандат 2011-2015 година

С П И С Ъ К

на членовете на Факултетния съвет на Философски факултет

мандат 2011 – 2015 г.

КЪМ 14.06.2011 г.

 

ХАБИЛИТИРАНИ

 1. проф. дпн Филип Иванов Узунов
 2. проф. дфн Лъчезар Стоянов Андреев
 3. доц.д-р Ели Милчева Василева-Сярова
 4. доц.д-р Сашо Иванов Марков
 5. доц.д-р Здравко Русев Иванов
 6. доц.д-р Илия Дочев Стойков
 7. доц. д-р Кирил Николов Шопов
 8. доц.д-р Вихрен Янакиев Бузов
 9. доц.д-р Мариета Георгиева Ботева-Попова
 10. доц.д-р Минко Стоев Хаджийски
 11. доц.д-р Тодор Георгиев Галунов
 12. доц.д-р Красимира Александрова Йонкова
 13. доц.д-р Митко Василев Момов
 14. доц.д-р Иван Райчев Райчев
 15. доц.д-р Даниела Христова Тасевска
 16. доц.д-р Георги Александров Маджаров
 17. доц.д-р Елена Атанасова Бораджиева
 18. доц.д-р Красимира Петрова Колева-Минева
 19. доц.д-р Хелена Георгиева Йолова
 20. доц.д-р Марияна Димитрова Няголова

 

НЕХАБИЛИТИРАНИ

 1. гл.ас. д-р Даниела Стефанова Петкова
 2. гл.ас. Маруся Петкова Христова
 3. гл.ас. Силвия Димитрова Грудкова
 4. ас. Добрин Кирилов Добрев

 

СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

 1. Севин Бехатов Сабриев – II к. Психология
 2. Крум Николаев Крумов – ІІ к.Психология
 3. Евгения Иванова Иванова – ІV к.Психология
СПОДЕЛИ В