Общо събрание, мандат 2011-2015 г.

Мандат: 2011-2015г.:

Контактна информация за председател

Председател на ОС на ФФ - проф. дн Мариета Георгиева Ботева - 0877 723424

Зам. –председател на ОС на ФФ – доц. д-р Хелена Георгиева Йолова - 0897 976 893, e-mail: hjolova@abv.bg

 

 

С П И С Ъ К

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ, СЧИТАНО КЪМ 21.12.2012 Г.,

СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЧЛ.26(3)

 

 

ХАБИЛИТИРАНИ

 1. проф.д-р Вихрен Янакиев Бузов
 2. проф.дн Димитър Цацов Димитров
 3. проф.д-р Кирил Николов Шопов
 4. проф.д-р Красимира Александрова Йонкова
 5. проф.дн Лъчезар Стоянов Андреев
 6. проф.дн Тодор Георгиев Галунов
 7. проф.дн Филип Иванов Узунов
 8. доц.д-р Бойко Стефанов Великов
 9. доц.д-р Велислава Атанасова Чавдарова
 10. доц.д-р Георги Александров Маджаров
 11. доц.д-р Даниела Христова Тасевска
 12. доц.д-р Елена Атанасова Бораджиева
 13. доц.д-р Ели Милчева Василева
 14. доц.д-р Здравко Русев Иванов
 15. доц.дн Красимира Петрова Колева-Минева
 16. доц.дн Мариета Георгиева Ботева
 17. доц.д-р Марияна Димитрова Няголова
 18. доц.д-р Милена Емилова Моцинова-Бръчкова
 19. доц.д-р Минко Стоев Хаджийски
 20. доц.д-р Митко Василев Момов
 21. доц.д-р Росен Йорданов Русев
 22. доц.д-р Сашо Иванов Марков
 23. доц.д.р Теодора Иванова Калейнска
 24. доц.д-р Хелена Георгиева Йолова

 

НЕХАБИЛИТИРАНИ

 1. гл.ас.д-р Ангелина Мирославова Марковска
 2. гл.ас.д-р Георги Стоянов Белогашев
 3. гл.ас.д-р Горан Стойковски
 4. гл.ас.д-р Даниела Стефанова Петкова
 5. гл.ас.д-р Добрин Кирилов Добрев
 6. гл.ас.д-р Иво Ангелов Дочков
 7. гл. ас. д-р Мая Йорданова Русева
 8. гл.ас.д-р Пресиян Светозаров Бургов
 9. гл.ас.д-р Росен Димитров Рачев
 10. гл.ас.д-р Стоян Иванов Бъчваров
 11. гл.ас.д-р Христо Василев Христов
 12. гл.ас. Анелия Александрова Иванова
 13. гл.ас. Божидар Христов Питев
 14. гл.ас. Ваня Николова Стоянова
 15. гл.ас Галина Николаева Върлинкова
 16. гл.ас. Галина Цонева Деведжиева
 17. гл.ас. Ива Николова Шишкова
 18. гл.ас. Мадлена Иванова Аврамова
 19. гл.ас. Маруся Петкова Христова
 20. гл.ас. Миглена Николова Христова
 21. гл.ас. Силвия Димитрова Грудкова
 22. ас. Диана Иванчева Питева
 23. ас. Мария Николаева Христова
 24. ас. Пламена Николаева Вълчева

 

СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

 1. Александра Филипова Кънчева – ІV к. Психология
 2. Евгения Иванова Иванова – ІV к.Психология
 3. Ефросина Кузманова Трифонова – ІV к. Психология
 4. Ивайло Пламенов Джилянов – ІV к. Политология
 5. Крум Николаев Крумов – ІІІ к. Психология
 6. Маргарита Апостолова Апостолова – ІІІ к. Политология
 7. Севин Бехатов Сабриев – ІІІ к.Психология
 8. Стефан Светославов Михов – ІІІ к. Политология
 9. Теодора Владимирова Минчева – ІV к. Психология

 

СЛУЖИТЕЛИ

 1. Петя Иванова Трифонова
 2. Светлана Спасова Илиева
 3. Цвета Ванева Хаджипеткова

 

СПОДЕЛИ В