Философско кафе

Интересът към философията в Европа през последните години е много голям и процъфтяват така наречените Философски кафета. От края на 19 век до сега броят им постоянно нараства, като вече се провеждат навсякъде по света. Катедра „Философски науки“  към ВТУ има за цел да създаде подобна традиция и в нашия университет. В тази връзка Философско кафе е постоянен студентски семинар, който се провежда всяка първа или трета седмица от месеца. Семинарът е предназначен да бъде неформална платформа на студентския глас. Инициативата е на Центъра за философски изследвания към катедра Философски науки. Инициатори и водещи на дискусиите са гл. ас. д-р Анна Иванова и гл. ас. д-р Деница Узунова. Философско кафе има регистрирана страница в социалната мрежа Facebook с над 700 последователи само за два месеца от своето създаване. На страницата във facebook  се поддържа платформа, в която студентите предлагат и гласуват теми за следваща дискусия.

Първата среща е проведена на 30. 10 2017г., с тема на дискусията „Философията: предизвикателство и призвание“. Присъстваха студенти от трети и четвърти курс философия, докторанти и преподаватели (Джошуа Илиев, Георги Христов, Нина Минчева, Пламен Маринов, Цветомира Ганева, Ваня Рашкова, Пепа Иванова; гл.ас. д-р Деница Узунова, гл.ас.д-р Анна Иванова и др. На срещата присъства и заместник деканът по научно – изследователската дейност на Философски факултет проф. дн Вихрен Бузов.  След края на дискусията студентите предложиха теми, за следващата ни среща, които бяха записани и гласувани на страницата на Философско кафе във facebook :

Автентичността на човешката личност в граничните ситуации.

 

Социален детерминизъм срещу генетичен детерминизъм. 33.3%

Свободен ли е човекът? 16.7%

Формула на щастието. 16.7%

Егоизъм - алтруизъм в любовта. 12.5%

Има ли обективни, универсално валидни ценности? 8.3%

Ролята на религиозното съзнание /вярата/ за добрия живот. 4.2%

Етика и право. 4.2%

Вродени елементи на морала. 4.2%


Втората среща на Философско кафе се проведе на 27. 11. 2017г. Темата за дискусия, която студентите избраха е „Автентичността на човешката личност в граничните ситуации“. Срещата се радва на голям интерес от докторанти и студенти от различни специалности: Джошуа Илиев (III курс философия); Георги Христов (III курс философия); Десислава Палукова (IV курс философия); Мариана Вълчева (IV курс философия);  Цветомира Ганева (IV курс философия); Николета Карпузова (IV курс философия); Ваня Рашкова (докторант по философия на правото и политиката); Ивелина Стоева (докторант по философия на правото и политиката); Гергана Костадинова (III курс психология); Сердар Сабриев (III курс психология); Александър Узунов (докторант по Политически науки), Евелина Чернева (I курс право); Светослав Мишев (IV курс право); Георги Николаев (IV курс право); Силия Иванова (Vкурс право); гл.ас. д-р Анна Иванова; гл.ас.д-р Деница Узунова; гл.ас.д-р Олга Стоянова – Енчева. След края на срещата студентите отново направиха своите предложения за дискусия за следващия семинар, който ще се проведе през месец януари 2018 година. Предложенията и резултатите от гласуването до момента са следните:

 

Аспекти на изневярата. 29.4%

Омразата - социална деформация? 23.5%

Свободен ли е човекът? 17.6%

Равенството между половете. 14.7%

Социален детерминизъм срещу генетичен детерминизъм. 8.8%

Справедливост срещу милосърдие. 5.9%

 

гл.ас.д-р Деница Узунова

СПОДЕЛИ В