Дебат с Бари Бузан за сигурността в съвременния свят

 
 

 

В периода 25-28.10.2017 г. проф. д.н. Вихрен Бузов, ръководител на катедра „Философски науки“ и член на катедра „Национална сигурност“ участва в два дебата с най-авторитетния съвременен учен в науките за сигурността проф. Бари Бузан, емиритус професор на Лондонското училище за икономика (LSE): Панел върху промените на световния ред и Night Owl Roundtable Session. Те бяха част от програмата на Х-тата международна научна конференция, организирана от Регионалната библиотека и Университетът в Крайова.

Създателят на теорията за регионалните комплекси на сигурност Бари Бузан стана "Почетен доктор хонорис кауза" на Университета в Крайова. В словото си в Алабастровата Аула и на конференцията на 25.10.2017 г.той отбеляза, че по отношение на сигурността съвременният свят много се е променил - от еднополюсен с една суперсила САЩ към плуралистичен, без суперсили, и с множество велики и регионални сили. Най-сериозните зараждащи се нови велики сили са Китай и Индия с интерес за преразглеждане на световния ред, но без отговорност да ръководят световната система. Западът е уморен - САЩ и ЕС по-специално и изчерпан. Ръководството на световната сигурност може да се осъществява само в регионални мащаби.

 

Словото на Бари Бузан

Дебат за Балканите в залата на Библиотеката

СПОДЕЛИ В