Издания на работилница ARS

  1. Управленски модели на българския преход: Сборник студентски изследвания. Част 1./ Съставител Мая Русева. – Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, ISBN 978-954-524-941-9 ;
  2. Политологични ракурси: Сборник от академични четения в памет на проф. К. Шопов. / Съставител Мая Русева. – Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2016 (под печат).
СПОДЕЛИ В