Научни прояви на работилница ARS

  1. “Академични четения в памет на проф. д-р Кирил Шопов ” , Велико Търново, ВТУ, 29 ноември 2016;
  2. Лектория с практикум на тема: „Изграждане и защита на магистърска теза”

Велико Търново, ВТУ, 24 октомври 2016;

  1. Лектория с практикум на тема „Изграждане, структуриране и писане на научен текст”, Велико Търново, ВТУ, 11 април 2016 ;
  2. Методически семинар „Връзка между демография и демокрация” Велико Търново, ВТУ, 10.03.2015 г.
СПОДЕЛИ В