Издания с участие на Центъра по психология

  1. Сб.“ 20 години специалност „Психология“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – пътуване към себе си“, Материали от Юбилейна международна конференция, В. Търново, 2015, ISBN 978-619-208-022-8;
СПОДЕЛИ В