Научни конференции на Центъра за философски изследвания

  1. 2005 г. Съвместна конференция в Благоевград, София и Велико Търново „Лудвиг Витгенщайн и аналитичната философия“ с подкрепа на посолствата на Австрия и Норвегия;
  2. 28-29.09.2007 г., с. Арбанаси, „Европейските институции на знанието в началото на Новото време“;
  3. 2008 г. м. октомври „Перспективи и наследство на философията в България“;
  4. 2009, м.май с. Арбанаси, „Ранномодерна Европа: университети, наука, хуманизъм“;
  5. 30-31.10.2010 г. „Мрежи и институции на знанието в Ранномодерна Европа“, Заключителна конференция по проект Институции на знанието в Европа в началото на Новото време” (договор Д01-834/07.11.2006 г. № ВУ-ОХН – 209/2006);
  6. 20-21.05. 2014 г.„Философията в следпостмодерна ситуация – приложения и перспективи“, Съвместна с ИИОЗ-БАН Международна конференция посветена на 20-годишнината на специалност „Философия“ във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ и 145-годишнината на БАН;
  7. 5-6.11.2015 г. „20 години Философски факултет“, Международна научна конференция, В. Търново.
  8. 28.06.2016 г. Българо-румънски семинар „Етика на политическия и социалния живот“ – Велико Търново с подкрепа на Програма „Еразъм плюс“ и участници от Университета в Букурещ;
  9. 18.11.2016 г. „Философията и съвременния свят“ – съвместно с Философски факултет на Университет в Букурещ и Факултет за социални науки на Университета в Крайова.
СПОДЕЛИ В