Издания с участието на Центъра за философски изследвания

По национални проекти

 

 1. Божилова, Н. (съст.), (2006), Ars и Scientia през Средновековието. Сборник от научна конференция, Издателска къща „Одри“;
 2. Бузов, В. (съст.), (2008) , Европейските институции на знанието в началото на Новото време”. Сборник от научна конференция, Издателска къща „Одри” 186 стр. ISBN 978-954-9904-54-3;
 3. Бузов, В. (съст.), (2009), Ранномодерна Европа: университети, наука, хуманизъм. Доклади от научна конференция – Велико Търново, Издателство „Абагар”, Велико Търново, 190 с. ISBN 978-954-427-835-9;
 4. Бузов, В. (съст.), (2010), Мрежи и институции на знанието в Ранномодерна Европа”, Доклади от научна конференция, Велико Търново 2010, Издателство „Абагар”, 232 с. ISBN 978-954-427-889-2.
 5. Божилова, Н., М. Хаджйски, (2009), Евтаназия (философско-етически, морално-правни и психологически аспекти), УИ „Св.св. Кирил и Методий“, с.112, ISBN 978-954-524-691-3;

 

От факултетски национални и международни конференции

 

 1. Бузов, В.(съст.),(2009) Философски и психологически идеи, Сборник за докторантски и студентски изследвания, Поредица „Българската вселена – етнокултурни традиции и национални перспективи“, научен редактор Е. Данков, УИ „Св.св. Кирил и Методий“, Том 2, ISBN 978-954-524-655-5м
 2. Бузов, В., М. Хаджйиски (съст.), (2010), Идеи в хуманитарните науки. Студенстски и докторантски изследвания по философия, психология и политически науки, Поредица „Българската вселена – етнокултурни традиции и национални перспективи“, научен редактор Е. Данков, УИ „Св.св. Кирил и Методий“, Том 3, ISBN 978-954-524-756-9, 211 с.;
 3. Бузов, В., Д. Добрев (съст.),(2013) Съвременни социални и психологически изследвания, Студенстски и докторантски изследвания по философия, психология и политически науки, Поредица „Българската вселена – етнокултурни традиции и национални перспективи“, научен редактор Е. Данков, УИ „Св.св. Кирил и Методий“, Том 4, ISBN 978-954-524-904-4;
 4. Бузов, В.(съст.),(2014) “50 години ВТУ „СВ.св. Кирил и Методий 1963-2013 г. Секция Философски факултет ”, УИ “Св.св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-985-3;
 5. Иванова, А. (съст.), (2014), Философията в следпостмодерна ситуация – приложения и перспективи, Сборник с материали от съвместна международна конференция 20-21.05. 2014 г., посветена на 20-годишнината на специалност „Философия“ във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ и 145-годишнината на БАН, 312 стр., УИ „Св.св. Кирил и Методий“, ISBN 978-954-524-990-7;
 6. Иванова, А., В. Бузов (съст.) (2017), „20 години Философски факултет във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“(Юбилейна международна научна конференция на Философски факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, ISBN 978-619-208-097-6
СПОДЕЛИ В