Проекти на Центъра за философски изследвания

  1. 2007-2010 г. “ Институции на знанието в Европа в началото на Новото време” (договор Д01-834/07.11.2006 г. № ВУ-ОХН – 209/2006) с ръководител проф.д.н. Вихрен Бузов съвместно с Института за средновековна философия и култура при Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ – към Фонд „Научни изследвания“ на МОН на обща стойност 48 600 лв.;
  2. 2007 г. “Проблемът за евтаназията – философски, психологически и правни аспекти” с ръководители доц. д-р Минко Хаджийски и доц. д-р Нора Божилова с финансиране по Наредбата на МОН за подкрепа на научно-изследователската дейност – 1000 лв..
  3. 2008 г. „Перспективи и наследство на философията в България“ с ръководител проф.д-р Кирил Шопов с финансиране по Наредбата на МОН за подкрепа на научно-изследователската дейност – 8000 лв.
СПОДЕЛИ В