Научни конференции на Центъра за трансгранични изследвания

  1. 12-13.06.2012 г., В. Търново, Заключителна международна конференция „Максимизация на сравнителните предимства на граничните региони“ по Проект MIS-ETC 408 „Максимизация на сравнителните предимства на граничните региони” по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013г., водещ партньор Университет в Крайова, Факултет за социални науки, Румъния, 01.01.2011-01.07.2012 Г., обща стойност 486000 евро ( http://crossbgborder.com/cbcrobg/index-bg.html ;
  2. 22-23.11.2013 г., В. Търново, Международна научна конференция „Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите”

Представени са 30 доклада от 8 страни.

  1. 16-17.10.2014 г., В. Търново, Международна научна конференция „Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите” 2 Представени са 25 доклада от 6 страни.
  2. 5-6.11.2015 г. Трета Международна научна конференция „Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите“

Представени 50 доклада, 18 от чужбина (Казахстан, Румъния, Сърбия, Русия)

  1. 17-18.11.2016 г. Международна научна конференция „Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на Балканите“

Представени 60 доклада, 24 от чужбина (Египет, Македония, Румъния, Сърбия, Азербайджан) - (https://sites.google.com/site/vtucrossborder/), две секции по НС: „Новите заплахи за сигурността и бъдещето на ЕС“, „ЕС на кръстопът“. Съорганизатори – Факултет за социални науки на Университета в Крайова и Философски факултет на Университета в Букурещ, Румъния, Център за стратегически изследвания на националната сигурност-Белград (www.cesnab.org.rs)

СПОДЕЛИ В