Издания на Центъра за трансгранични изследвания

 1. Bouzov , V . T . Kaleynska , A . Markovska et . al . (2011), Влияние на европейската интеграция върху граничните региони [ Impact of the European Integration on the Border Regions ],„ Impactul integr a rii europene asupra regiunilor de grani ?a”, Caiova Romania , Alma & УИ „Св.св. Кирил и Методий” [ Edition Alma , Romania and Veliko Turnovo University Press ] ( in Romanian and Bulgarian ) ISBN 978-954-524-829-0;
 2. Baykov , B .; A . Markovska , K . Pasatoiu and P . Rinderu (2012) Модерназиция на публичните институции [ Modernization of Public Institutions ] [ Edition Alma , Romania and Veliko Turnovo University Press ] ( in Romanian and Bulgarian ), ISBN 978-954-524-863-4 ;
 3. Baykov , B ., R . Petku (2012) Добро управление/ Buna guvernare , Caiova Romania , Alma & УИ „Св.св. Кирил и Методий” [ Edition Alma , Romania and Veliko Turnovo University Press ] ( in Romanian and Bulgarian ) ISBN 978-954-524-861-0;
 4. Penchev , P ., N . Minchev , Cr . Otovesku Frasie (2012), Местно развитие / Dezvoltare local a [ Local Development ] Caiova Romania , Alma & УИ „Св.св. Кирил и Методий” [ Edition Alma , Romania and Veliko Turnovo University Press ] ( in Romanian and Bulgarian ) ISBN 978-954-524-862-7;
 5. Rinderu , P ., Cr . Pasatoiu , T . Kaleynska (2012), Европейски политики и институции/ POLITICI ?I INSTITU?II EUROPENE [European Policies and Institutions], Caiova Romania , Alma & УИ „Св.св. Кирил и Методий” [ Edition Alma , Romania and Veliko Turnovo University Press ] ( in Romanian and Bulgarian ) ISBN 978-954-524-864-1;
 6. Sandu , Al ., V . Kouteva - Cvetkova , Cr . Ilie - Goga (2012), Пазар на труда/ Piata muntii [ Labour Market ], Caiova Romania , Alma & УИ „Св.св. Кирил и Методий” [ Edition Alma , Romania and Veliko Turnovo University Press ] ( in Romanian and Bulgarian ) ISBN 978-954-524-865-8;
 7. Panea , N ., V . Georgieva (2012), Равенство между половете, малцинствата / Egalitatea de gen , minori ?a? i [ Gender Equality , Minorities ], Caiova Romania , Alma & УИ „Св.св. Кирил и Методий” [ Edition Alma , Romania and Veliko Turnovo University Press ] (in Romanian and Bulgarian) ISBN 978-954-524-866-5;
 8. Bouzov, V. (ed.), Maximizing Comparative Advantages of Border Regions (The European Integration of Romania and Bulgaria – Problems and Issues), St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo and “Ex-Press” Gabrovo, ISBN 978-954-490;
 9. Neskovic, Sl. ( ed.) 2012, Resursi i bezbednost Jugoiztocne Evrope [Resources and Security in South-Eastern Europe], Beograd, Zbornik Radova [Belgrade, Thematic Collective Book], Kn. XIII, CESNAB and University of Veliko Turnovo, 465 s. ,ISBN 978-86-85985-20-1;

Поредица за трансгранично сътрудничество „Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на Балканите“ ISSN 2335-0056

( Cross-border Books Series NEW CHALLENGES TO SECURITY AND DEVELOPMENT OF THE BALKANS )

 1. Bouzov, V. ( ed.) (2014) Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите Tom 1[ New Challenges to the Balkan Security Vol.1], Изд. „ИВИС“, Veliko Turnovo, ISBN 9789542968894;
 2. Bouzov, V. ( ed.) (2015) Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите Tom 2[ New Challenges to the Balkan Security Vol.2], Изд. „ИВИС“ , Veliko Turnovo; ISBN 978-619-205-005-4
 3. Bouzov, V. ( ed.) (2016) Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите Tom 3[ New Challenges to the Balkan Security Vol.3], Изд. „ИВИС“, Veliko Turnovo, ISBN 9786192050238;
 4. Bouzov, V. ( ed.) (2017) Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на Балканите ( Cross- Border Cooperation and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans), Vol.4, Изд. „ИВИС“ , Veliko Turnovo, ISNB 978-619-205-051-1/ ISSN 2335-0056.
СПОДЕЛИ В