Научни конференции

Участие в Международна конференция в Краков, 24.11.2023 г.

Международна научна конференция „Проблеми на социалната и икономическата сигурност“ 4, 17.11.2023 г.

Международна научна конференция по философия „Перспективи пред философията и философското образование“, 16-17.11.2023 г.

Първи българо-турски семинар по онтология и логика, 09.06.2023 г.

Международна научна конференция „30 години специалност „Философия“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 17.11.2022 г.

Международен научен семинар на аналитичните общества от България и Румъния „Опит, език, познание“ 7-9.10.2022 г.

Международна научна конференция „Проблеми на социалната и икономическата сигурност 3“ 18-19.11.2022 г. Велико Търново

Дебат с Бари Бузан за сигурността в съвременния свят

Международна научна конференция „Философията, демокрацията и съвременния свят“, 18.11.2021

Българската философско-психологическа традиция, 18.11.2021

Международна научна конференция „Проблеми на социалната и икономическата сигурност“, 19.11.2021

Международна научна конференция „Проблеми на социалната и икономическата сигурност“, 20.11.2020

Международна конференция „Философията и бъдещето на човечеството“, 19.11.2020

Международна научна конференция „Национална и корпоративна сигурност“, 22-23.11.2019 г.

Международна научна конференция „Философия и критическо мислене“, 21.11.2019

19 Международна философска школа Felix Romuliana, Зайчар, Р. Сърбия

Кръгла маса „Национална сигурност и мениджмънт“, 15-17.06.2019 г.

Трансгранично сътрудничество, сигурност и перспективи за развитие в Широкия Черноморски регион

Трета международна научна конференция „Международна сигурност и политики на развитие в България и на Балканите“, 2-3.11.2018

Юбилейна научна конференция “25 години специалност „Философия” във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Coverging Differences - Global Thinking and Local Existence, 21-23.03.2018

СПОДЕЛИ В