Общо събрание, мандат 2015-2019 г.

Мандат: 2015-2019г.:

Контактна информация за председател, зам.-председател;

 • Председател на ОС на ФФ – доц. д-р Велислава Атанасова Чавдарова, v_chavdarova@mail.bg, тел. 0888620854;
 • Зам. –председател на ОС на ФФ – проф. д-р Ели Милчева Василева, syarova@gmail.com, тел. 0886153458

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
мандат 2015 – 2019 г.


ХАБИЛИТИРАНИ

 1. проф..д-р Вихрен Янакиев Бузов
 2. проф.д-р Даниела Христова Тасевска
 3. проф.д-р Елена Атанасова Бораджиева
 4. проф.д-р Ели Милчева Сярова
 5. проф.д-р Кирил Николов Шопов
 6. проф.д-р Красимира Александрова Йонкова
 7. проф.д.пс.н. Красимира Петрова Колева-Минева
 8. проф.дфн Мариета Георгиева Ботева
 9. проф.дпн Тодор Георгиев Галунов
 10. проф.дпн Филип Иванов Узунов
 11. доц.д-р Ангелина Мирославова Марковска
 12. доц.д-р Бойко Стефанов Великов
 13. доц.д-р Велислава Атанасова Чавдарова
 14. доц.д-р Георги Александров Маджаров
 15. доц.д-р Георги Стоянов Белогашев
 16. доц.д-р Добрин Кирилов Добрев
 17. доц.д-р Иво Ангелов Дочков
 18. доц.д-р Мариана Димитрова Няголова
 19. доц. д-р Мая Йорданова Русева
 20. доц.д-р Милена Емилова Моцинова-Бръчкова
 21. доц.д-р Минко Стоев Хаджийски
 22. доц.д-р Митко Василев Момов
 23. доц.д-р Пресиян Светозаров Бургов
 24. доц.д-р Росен Димитров Рачев
 25. доц.д-р Росен Йорданов Русев
 26. доц.д-р Сашо Иванов Марков
 27. доц.д-р Теодора Иванова Калейнска
 28. доц.д-р Хелена Георгиева Йолова

НЕХАБИЛИТИРАНИ

 1. гл.ас.д-р Анна Маринова Иванова
 2. гл.ас.д-р Горан Стойковски
 3. гл.ас.д-р Деница Василева Узунова
 4. гл.ас.д-р Ива Николова Шишкова
 5. гл.ас.д-р Милен Иванов Маринов
 6. гл.ас.д-р Стоян Иванов Бъчваров
 7. ас.д-р Мария Николаева Христова
 8. ас. Иван Стойков Стоянов
 9. ас.Петя Иванова Трифонова-Димитрова

СТУДЕНТИ

 1. Петър Димитров Петров – ІV к. Политология
 2. Силвия Николаева Савева –.ІV к. Политология
 3. Николай Славев Николов – ІV к. Политология
 4. Емануела Димитрова Христова – ІV к. Психология
 5. Минко Маринов Минков – ІV к. Философия
 6. Стефан Василев Василев – ІV к. Политология
 7. Евгени Росенов Рушев – ІV к.Политология
 8. Ивета Красимирова Николова – ІІ к. Политология

СЛУЖИТЕЛИ

 1. Кремена Иванова Миланова
 2. Цвета Ванева Хаджипеткова
СПОДЕЛИ В