Държавни изпити и защити на дипломни работи

До студентите, приключили обучението си в допълнителното модулно обучение – Модул „учител по философия“ и за студентите от специалностите „Философия“ и „ПОИФ“, гр. В. Търново и Филиал-Враца 

Уважаеми колеги,
Извънредната дата за провеждането на държавен (практико-приложен) изпит ще бъде през месец февруари 2024 г.:

За студентите от Модула „учител по философия“:

  • 16 февруари 2024 година, от 10:00 часа, зала: 522, учебен корпус 5 на ВТУ.

За студентите от специалностите „Философия“ и „ПОИФ“, гр. В. Търново и Филиал-Враца: 

  • 16 февруари 2024 година, от 11:00 часа, зала: 522, учебен корпус 5 на ВТУ.

От Деканското ръководство

Конспект за учебна 2018-2019 година за писмен държавен изпит по „Философия”
СПОДЕЛИ В