Съобщения


До
Членовете на ОС на Философски факултет

Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че на 18.06.2019 г. (вторник), от 12:00 часа, в зала 500 ще се проведе Общо събрание на Философски факултет със следния

Дневен ред:

  1. Избор на Председател и Заместник-председател на Общото събрание на Философски факултет.
  2. Приемане на отчетния доклад на Декана на Философски факултет, за периода м.май 2015 г. – м.юни 2019 г.
  3. Избор на декан на Философски факултет.
  4. Избор на членове на Факултетния съвет.

28.05.2019 г., В.Търново
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС, доц. д-р В.Чавдарова


До

Членовете на ОС на Философски факултет


Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 02.07.2018 г., от 10:00 часа, в зала 400 ще се проведе Общо събрание на Философски факултет със следния

Дневен ред:

  1. Годишен доклад на деканското ръководство за периода юни 2017 – юни 2018 г.
  2. Текущи.

В.Търново 11.06.2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС: (п)/доц. д-р В.Чавдарова/


СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че на 30.06.2017 г., от 11.00 часа, в зала 400 ще се проведе Общо събрание на Философски факултет със следния

Дневен ред:

  1. Отчет за работата на деканското ръководство за периода м.май 2016 г. – м.юни 2017 г.
  2. Текущи.

В.Търново 01.06.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС: /доц.д-р В.Чавдарова/


СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че на 04.07.2016 г., от 11.00 часа, в зала 500 ще се проведе Общо събрание на Философски факултет със следния

Дневен ред:

  1. Отчет за работата на деканското ръководство за периода м.май 2015 г. – м.юни 2016 г.
  2. Текущи.

В.Търново 10.06.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС: /доц.д-р В.Чавдарова/

СПОДЕЛИ В