Компания „Съдърланд Глобъл Сървизис България“ АД

Компания „Съдърланд Глобъл Сървизис България“ АД – уеб сайт: https://globalservices.bg/en/home/

18.12.2023г. – договорът се продължава на една година.

Мисията на компанията е да предоставя най-добрите услуги в управлението на бизнес процеси и високо качество на обслужване на клиенти чрез професионално обучен екип, съвременни информационни технологии, точна статистика и анализ на дейността.

Предмет на договора е осъществяване на взаимно сътрудничество, относно осигуряване на ефективна среда за практическо обучение и дългосрочни решения, свързани с развитието на Пазара на труда в България


СПОДЕЛИ В