Компания „Абилитикс“ ООД

Компания „Абилитикс“ ООД – уеб сайт:  https://abilitics.com

             16.01.2023г. – договорът се продължава на 5 години

             Сътрудничество и съвместна дейност в областта на образованието и научно-изследователската дейност и решаване на проблеми, свързани с Пазара на труда в България.

             Компанията създава софтуерни продукти.

СПОДЕЛИ В