Стажове

Уважаеми колеги,
Университетският кариерен център предоставя информация, относно провеждане на студентски стаж, в реална работна среда.
Участието в стажантски програми дава възможност да обогатите теоретичните си познания с конкретни практически умения и да наберете професионален опит още по време на следването си, който ще ви помогне за по-успешна трудова реализация.
 
Да проведете стаж, означава:
 • Да обогатите теоретичните си познания с конкретни практически умения.
 • Да развиете работни навици.
 • Да се запознаете с новите технологии, които навлизат в бизнеса и с дейността на някои от компаниите, които присъстват на пазара.
 • Да придобиете специфични професионални умения.
 • Да подобрите своите умения за успешно представяне, комуникация, работа в екип, управление на времето, преодоляване на възникнали проблеми, успешно представяне и др..
 • Да наберете професионален опит още по време на следването си, който ще ви помогне да се маркетирате по-успешно на следващите етапи от кариерното си развитие. Работодателите гледат с добро око на високите оценки и допълнителните занимания, но повечето от тях очакват перфектният кандидат сред завършващите студенти да притежава и реален трудов опит.
В същото време стажовете са много ефективен инструмент за кариерно ориентиране. Провеждането на стаж ще ви помогне:
 • Да придобиете реалистична представа за работата, която ви интересува.
 • Да проверите мотивацията, интересите и целите си по отношение на изучаваната специалност.
 • Да се ориентирате в перспективите за реализация на пазара на труда.
 • Да установите полезни професионални контакти в организацията и индустрията.
 • Да започнете работа след приключване на стажа или след дипломирането си.

 

СПОДЕЛИ В