Агенция по заетостта – дирекция “Бюро по труда”, гр. В. Търново

На основание Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност, университетът работи в партньорство с дирекция “Бюро по труда” – Велико Търново, при осъществяване на различни мероприятия и инициативи, свързани с намаляване на младежката безработица.
СПОДЕЛИ В