“УниКредит Булбанк” АД

През 2011г. е подписан Меморандум за сътрудничество между ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и “Уникредит Булбанк” АД, относно организиране и провеждане на стажантски програми във всички клонове на банката, на територията на страната.

 

СПОДЕЛИ В