Компания “Фантастик сървисес“ ООД

На основание Споразумение за съвместен проект между ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и компания “Фантастик сървисес”, през 2015г., на територията на учебното заведение, се откри “Университетски център за практики в реална работна среда”. Към момента в центъра работят 55 служители, повечето от които са възпитаници на университета, като плановете са за разрастване на дейността и разкриване на работни места за над 100 души.
“Фантастик сървисес”, е иновативна и развиваща се компания, която предлага услуги на международно ниво, като уеб дизайн, онлайн маркетинг и обслужване на клиенти и много други. Работи с компании от различни браншове, като им помага да се позиционират в интернет пространството и да оптимизират своята страница, блог или профил. Компанията има офиси в Англия, Австралия и САЩ, но главният офис е в гр. Варна. Ежедневно се обслужват клиенти от 3 континента, във връзка с различни аутсорсинг услуги.
Компанията инвестира в изграждане на “Кабинет за електронно /визуално/ обучение по български език и стил”.
В Юридическия факултет се изгради “Кабинет за юридически практики”.
Във Филологическия факултет се изгради “Център за модерна лингвистична българистика”.
СПОДЕЛИ В