Компания “Юрокор” ЕАД

В периода 2007г. – 2014г. с белгийската компания “ЮРОКОР” ЕАД е реализиран съвместен проект по изграждане на Университетски Кол център /Център за връзки с клиенти от различни компании/ на територията на учебното заведение. Проектът даде възможност за обучение, стаж и работа на студенти и завършили, владеещи чужди езици.
По проекта се изгради кабинет за чуждоезиково обучение, с модерно техническо оборудване.
По проекта се финансира техническото и офис оборудване за изграждане на Нидерландския център към Филологическия факултет. Модернизирането на материалната база създава благоприятна среда за по-добро обучение и за повишаване квалификацията на студентите.
СПОДЕЛИ В