Работодатели

Услугите, предоставяни на работодатели се извършват от екипа на Университетски кариерен център, при предварително договаряне.

Услуги на Университетски кариерен център за работодатели

Адаптиране на програмите за следдипломно обучение на ВТУ към нуждите на бизнеса

 

СПОДЕЛИ В