Университетски кариерен център

Институционализиране на Университетският кариерен център 

Университетският кариерен център (УКЦ) при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” е създаден с решение на Академическия съвет, Протокол № 8 от 24.10.2005г.

Изграждането на Кариерния център е част от Националната програма за студентски стажове, лансирана от Проект “Пазар на труда” на Американската агенция за международно развитие. УКЦ е открит официално на 20.03.2006г. Правилник за устройството и дейността на УКЦ е приет от Академическия съвет на ВТУ с Протокол № 10 от 10.11.2006г.

 

Мисия

Мисията на Кариерния център е свързана с няколко основни цели. От една страна да се осигури на бизнеса липсващите в момента достатъчно квалифицирани специалисти, а от друга да намали безработицата сред младите хора. Кариерният център следи движението на пазара на труда и информира Академичното ръководство за тенденциите в търсенето и предлагането. По този начин спомага университета по-гъвкаво да съобразява предлаганите специалности и учебни планове с реалните потребности на икономиката.

 

Какво е Кариерен център?

Кариерният център е неизменна част от съвременното образование. Кариерният център е един от основните стимули за преодоляване на бариерите в комуникацията между бизнеса, академичните среди и студентите. Освен в партнирането на работодателите чрез подпомагане в процесите на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места, кариерният център има изключителна роля в професионалното ориентиране и подготовка на студентите.

Защо ми е необходим Кариерния център?

 • Свързва студентите и работодателите
 • Чрез предлаганите от кариерния център услуги студентът
  • търси стаж и/или работа
  • обвързва теоретичните си знания с практически умения
  • ориентира се професионално
  • създава полезни контакти както с работодатели, така и със специалисти в различни области

Какво мога да получа от Кариерния център?

 • Информация за свободните стажантски и работни позиции
 • Информация за конкретни работодатели
 • Кариерно ориентиране
  • Какво представлява позицията, за която кандидатстваме
  • Какви знания и умения са необходими, за да се справим с предизвикателството на конкретната позиция
  • С какво ще помогне постъпването на дадена позиция и какви са възможните следващи етапи на кариерно развитие
 • Помощ при подготовка на автобиография, мотивационно писмо и други необходими документи при кандидатстване на конкретна позиция
 • Подготовка за цялостния процес на подбор
 • Как протича интервюто за работа
 • Какво очаква работодателя
 • Как да се държим по време на интервю
 • Какво да правим след интервюто
 • Участие във фирмени представяния и семинари

Какво трябва да направя, за да ползвам услугите на Кариерния център?

 • Посетете Университетския кариерен център / КОРПУС № 5, ВХОД "СЕВЕР" - НАД ИНСТИТУТ "КОНФУЦИЙ", ЕТ. 2, КАБ. № 215/ и се регистрирайте!

Услугите, предлагани от кариерния център са безплатни за всички възпитаници на университета!

СПОДЕЛИ В