Славистика

Николай Фенерски

Николай Фенерски е роден през 1974 г. в гр. Архангелск, Русия. Завършва Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (2000) със специалност „Славянска филология – словашки език и литература”. Работил е като учител по български език и литература, сценарист в телевизионно предаване за българския език по TV7, преводач със словашки и руски език. Към момента живее в Бургас, но сърцето му си остава завинаги в Северозапада. Автор е на сборниците с разкази "Апокалипсисът е дело лично" (2009), "Не казвай на майка си" (2012, с номинация за Цветето на Хеликон), "Любов, подслон, храна и вода" (2016, с номинация за Европейска награда за литература), на романа "1994" (2015, с номинация за Роман на годината), и на сборника "Пролуката. Есета за покаянието". Създател и вдъхновител на филма, сайта и алманаха "Резерват Северозапад". Документалният филм е в официалната селекция на София Филм Фест 2012 и печели наградата на публиката в гр. Бургас. През 2015 излиза документалният филм "Удавник", на който е сценарист - също сред избраните в програмата на София Филм Фест. За книгите и разказите има различни награди, сред които три пъти Награда за литература на Община Бургас, през 2010 награда в конкурса за дебют "Южна Пролет" и наградата "Рашко Сугарев" за разказа "Жената, която правеше торти".


Айтян Хасанова Делихюсеинова

завършила е Славянска филология (сръбски и хърватски език), магистър, 2002 гл През 2002-2009 е хоноруван асистент по сръбски и хърватски език към катедра „Славистика”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”; 2010 Редактор (преводач) в Сръбска редакция към Програма „Радио България” на Българското национално радио. Прави писмени и устни преводи, превежда и художествена литература.


Станимира Станчева Колева

Завършила специалност „Славянска филология“ /със словашки и български език/ във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ през 2005 г. През годините работи като журналист, автор на статии на български език за различни уебсайтове, коректор. Има опит и в писмените преводи от/на словашки език към преводачески агенции у нас. Към момента е докторант по съвременен словашки език към Катедра „Славистика“ на Великотърновския университет.


Пламен Иванов

Завършил спец. „Славянска филология - словашки език и литература” във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” през 2014 г. По време на обучението си участва в обменни програми с Университета „Коменски” в Братислава, а също така през летните ваканции е екскурзовод на словашки туристи. Година и половина след дипломирането си е назначен в София в колцентър на средноголяма търговска фирма. В момента работи с български и словашки език в динамичноразвиваща се онлайн търговска платформа. Езиковите компетенции, които развива по време на обучението си във Филологическия факултет на ВТУ, подпомогат развитието му по първата специалност – богословие (бакалавър по богословие на ШУ „Константин Преславски” и магистър по „Историческо и практическо боголовие” към ПБФ на ВТУ). В момента се занимава и с преводи от словашки на български език, модератор е на ежемесечни лекции и дискусии към център на неправителствена организация (фондация "Покров Богородичен"), представя книги и пише статии за различни печатни и електронни медии (сп. "Светъ", сп. "Християнство и култура", портал "Православие.БГ"), консултант е на предаването "Вяра и общество" по БНТ 1.


Гергана Диянова Димова

Специалност:

  • Славянска филология – бакалавър (редовна форма) – завършена 2009 г. - ВТУ
  • Финанси – бакалавър (задочна форма) – завършена 2010 г. – ВТУ
  • Журналистика – магистър (редовна форма) – завършена 2012 г. -  Нов български университет

Професионална реализация:

  • 2011 – 2012 - стажант-репортер към Новини БНТ и към Новини ББТ
  • 2012 – 2016 - експерт „Връзки с обществеността“ в Българска търговско-промишлена палата (БТПП)
  • 2018 - до този момент - експерт „Връзки с обществеността“ в Национален осигурителен институт (НОИ)

Специалността „Славянска филология“ като цяло ми даде много широк спектър от познания, обогати съзнанието ми с цялата палитра от славянски култури, пробуди любовта ми към българския език и литература и разви уменията ми за комуникация.

Искрени благодарности на проф. д-р Ценка Иванова, Декан на Филологическия факултет, на проф. д-р Антон Гецов и на всички преподаватели, които ми помогнаха да разширя знанията си по езикова култура, показаха ми пътя за придобиване на усет към езика и съдействаха да осъзная психологическата връзка между славянските култури и хора.


Д-р Камелия Валериева Колева-Иванова

Д-р Камелия Валериева Колева-Иванова е завършила Славянска филология, магистър, 2004 г. с педагогически профил по БЕЛ. През 2015 година защитава докторат по история на новобългарския книжовен език в Шуменския университет. От 2016 г. е главен асистент по български език. Работи към групата „Иновативни учители“ в СУ „Панайот Волов“, Шумен и е заместник-директор на училището.


Доц. д-р Станка Бонова

Доц. д-р Станка Бонова е завършила първия випуск Славянска филология с полски език и литература, магистър (1998). Защитила е докторската си степен и хабилитацията си към катедра „Славистика“, Филологически факултет, ВТУ. Автор е на множество публикации, измежду които са книгите: Фразеологични единици, свързани с християнството. Българско-полски паралели, В. Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 2009 и Помагало по специализиран превод. Превод на документация - български и полски език. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново 2016. Преподава полски език и транслатологични дисциплини. Прави устни и писмени преводи, изявява се и като културен организатор към катедра „Славистика“.


Доц. д-р Валерия Живова Тодорова

Доц. д-р Валерия Живова Тодорова е завършила Славянска филология със словашки език и литература, магистър, 2001. Защитила е докторската си степен и хабилитацията си към катедра „Славистика“, Филологически факултет, ВТУ. Понастоящем е преподавател по словашка литература и език, зам. директор на Департамента за езиково обучение и Международния летен семинар по български език и култура, член на Академическия съвет на ВТУ, лектор по български език в Университета в Ниш, Р Сърбия.


Стелиана Данкова

Ас. Стелиана Данкова е завършила Славянска филология с полски език, магистър (2000). Преподавател е към катедра „Славистика“, Филологически факултет, ВТУ. Понастоящем е лектор по български език в университета в Лодз, Полша. Превежда административни текстове и художествена литература.


Ния Атанасова Пенева

Гл. ас д-р Ния Атанасова Пенева е завършила Славянска филология с полски език, бакалавър, 2012 г. Понастоящем е преподавател в Русенския университет.


Илияна Димитрова Димитрова

Илияна Димитрова Димитрова е завършила специалността Славянска филология с полски език, магистър (2004). През 2015 г. защитава дисертационен труд към Катедрата по съвременен български език на ВТУ с научен ръководител проф. д-р Мария Илиева. Понастоящем работи като главен асистент към същата катедра на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий".


Васил Велчев

Васил Велчев е завършил полски език, бакалавър, 2014 и Транслатология с полски език, магистър, 2015 г. И двете му дипломни работи са посветени на Станислав Лем. Докторант е по психолингвистика във ВТУ от 2016 г. Изявява се като писател и преводач на фантастика от полски, английски и руски език (превел е повече от 60 книги, сред които поредици творби на Филип Дик, Сергей Лукяненко, Анджей Сапковски). Измежду последните му преводи от полски са романите „Пансионът“ на Пьотр Пажински и „Лед“ на Яцек Дукай.


Милен Митев

Милен Митев е завършил Славянска филология с полски език, бакалавър (2015), магистър по транслатология с полски през 2016. Преводач е от полски, руски и литовски. От 2017 г. е докторант по полски език към катедра „Славистика“.


Мария Генчева

Мария Генчева е завършила Славянска филология (бакалавър) през 2012, става магистър по транслатология с полски през 2013. Докторант е към катедра „Съвременен български език“ във ВТУ с ръководител проф. Мария Илиева.


Екатерина Людмилова Янева

Екатерина Людмилова Янева е завършила Славянска филология, магистър (2009). Три години след завършването си става преподавател по български (ниво А1 - С2) и полски (ниво А1,2) в Център за обучение Union Français de la jeunesse (UFJ), Лил, Франция, пет години след завършването, става преподавател по английски език и професионално ориентиране в Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, Faculté de Droit, d'Economie et de Gestion // Факултет по право, икономика и управление към Валенсиенски Университет, град Валенсиен, Франция.


Маринела Димитрова Порчинска

Маринела Димитрова Порчинска е завършила Славянска филология (бакалавър) през 2012, магистратура по транслатология през 2013, докторант е по Славянски литератури. Работила е като преподавател и организатор в Международния летен семинар по български език и култура във ВТУ. В момента е преводач на свободна практика от полски и операционен супрвайзор във фирма Аксенчър във Варшава.


Павел Пламенов Петров

Павел Пламенов Петров е Магистър по литература и култура на славянските народи (2011), доктор по Полска литература (2015). Изследвач на творчеството на Бруно Шулц, автор на предговора към 2 том от изданието на Шулц Санаториум Клепсидра, редактор е на специализиран тематичен брой на Литературен вестник, посветен на творчеството на писателя. Работи като лектор по български език в Ягелонския университет в Краков от 2016 г.


Вероника Шведек (Полша)

Вероника Шведек (Полша) е бакалавър по Славянска филология с български език в Познанския университет, завършила е Магистратура по литература и култура на славянските народи във ВТУ през 2015. Докторант е по Славянски литератури във ВТУ от 2016, активно участва в културния живот на катедра „Славистика“. Автор е на 15 публикации. Има официална номинация в конкурса „Студент на годината“ в категория „Докторант“, НПСС, София 2016 г., както и отличие в конкурса „По следите на поляците в България“, организиран от ПКПД „Вл. Варненчик“ в София, 2014 г.


Александрина Евстатиева

Александрина Евстатиева е завършила Славянска филология, магистър (1999). Служител е в център за административно обслужване на студенти във ВТУ.


Лозина Григорова

Лозина Григорова е завършила Славянска филология с полски език, магистър, 2002 г. Работи като журналист към Дарик Нюз - редактор новини.


Елена Стойчовска

Елена Стойчовска е завършила Славянска филология с полски език (бакалавър), магистър по Транслатология с полски език и специализация по туризъм. Работила е като преводач и екскурзовод. Управител е в курортен комплекс Златни пясъци.


Галина Белова

Галина Белова е завършила Славянска филология с полски език и магистратура по Транслатология с полски език (2011). Работи във фирма за онлайн плащания към полския пазар Пейсейф.


Вергиния Данчева Герджикова

Вергиния Данчева Герджикова е завършила Славянска филология с полски език (магистър) през 2005 г. и втора специалност Политология в Университета във Вюрцбург, Германия. Началник е на отдел Европейски проекти, схеми и мерки за подпомагане към ОД ДФ „Земеделие“.


Деница Кирова

Деница Кирова е завършила Славянска филология с полски език, магистърска степен, през 2003 г. Работи към „Екстрапак“ ООД като Организатор експедиции – логистика, чуждестранни клиенти.


Спасена Павлова

Спасена Павлова е завършила Славянска филология с полски език, магистър. Работи към Rainbow Tours SA като преводач и агент.


Стела Петрова

Стела Петрова е завършила Славянска филология (бакалавър), 2010 и Транслатология с полски език (магистър), 2011. Работи в Туристическа агенция Съни Турс като служител резервации.


Албена Христова

Албена Христова е завършила Славянска филология с полски език (магистър) през 1999. Работи към IBM Procurement Profesional Buyer като специалист по хардуер поддръжка за всички клонове в Полша и за клиенти от Полша.


Росица Русенова

Росица Русенова е завършила Славянска филология със сръбски и хърватски език, магистър, 2003. Работи в Маркетинга на туризма, Казанлък - Project Coordinator.


Нина Плахойчева

Нина Плахойчева е завършила Славянска филология с полски език и педагогически профил, магистър (1999). Работи в ЕТ „Мари консулт“ гр. Търговище, като агент продажби на самолетни билети.


Албена Генова

завършила е Приложна лингвистика (английски и словашки език), бакалавър, 2005 г. Работи във фирма „A Data Pro”- В. Търново.


Виктория Пенчева

завършила е Приложна лингвистика (английски и словашки език), бакалавър, 2014 г. Работи в „Coca Cola European Partners” – София.


Станимир Стефанов

завършил е Славянска филология - словашки език и литература, магистър. Работи във фирма „Elektronic Star a.s.” – Bratislava.


Марина Владева

Марина Владева завършва славянска филология (специалност сръбски и хърватски език и литература) във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” през 2003 г. През 2010 г. защитава дисертационния труд “Историческата тема между двете световни войни и трансформациите й в романите на Емилиян Станев и Иво Андрич” с ръководител проф. Сава Василев. Преподавала е във Великотърновския университет, в Тараклийски държавен университет “Григорий Цамблак”, Р. Молдова, а от октомври 2012 г. е главен асистент в катедра “Български език и литература” в университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, където води лекционни курсове по съвременна българска литература и по славянски литератури. Автор е на книгите: “Мостове и крепости на смисъла. Литературнокритически статии и интерпретации на южнославянския роман от ХХ век” (2012 г.), “Срещите на Емилиян Станев с Иво Андрич” (2015), “Българската литература на ХХ век – диалози, (пре)прочити, размишления” (2016), “Маргиналът: присъстващата фигура на отсъстващия. Наблюдения върху фигурата на художника в българската литература на ХХ век” (трилогия, 2017 г.) и на десетки публикации в специализирани научни издания и сборници. През 2017 г. получава наградата за литература на община Бургас „Пегас“.


Александра Лебамовска-Стефанова

Александра Лебамовска-Стефанова е завършила Славянска филология със сръбски и хърватски език и педагогическа специализация, магистър, 2003. Работи като учител по български език и литература в СУ „Емилиян Станев“.


Десислава Зарзаланова

Десислава Зарзаланова е завършила Славянска филология с полски език с учителска специалидация, магистър, 2009. Работи като учител в СУ „Вела Благоева“, Велико Търново.


Лилия Луланкова

Лилия Луланкова е завършила Славянска филология със сръбски и хърватски език и педагогически профил, магистър, 2003. Работи в Колцентър „Студио „Модерна България“.


Мая Маринова

Мая Маринова е завършила Славянска филология с полски език и педагогически профил, магистър, 2005. Работи като учител по български език и литература в СУ „Йоан Екзарх Български“, Шумен.


Невена Михова-Кирова

Невена Михова-Кирова е завършила Славянска филология с полски език и педагогически профил, магистър, 2003. Работи като учител по български език и литература в СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, гр. Разлог.


Олеся Николова

Олеся Николова е завършила Славянска филология с полски език през 2001 г. във ВТУ с дипломна работа „Сакралното и профанното в „Quo Vadis” на Х. Сенкевич и „Майстора и Маргарита” на М. Булгаков”. Работи като графичен дизайнер, занимава се с предпечат и фотография, dtp (Desktop publishing). Работи като копирайтър, редактор и преводач, пише разкази, статии и рецензии. През 2007 г. издава първата си книга: „Кладенци лабиринти”. През 2016 г. излиза  сборникът с  32 нейни разказа „От другата страна“. Реализира съвместни проекти с „Лео Бърнет” – Украйна, пише статии и идейни проекти. Създател е на проекта Manu Propria: https://www.facebook.com/manupropriabulgaria/?fref=ts и участва с него 3 пъти в Нощта на музеите в Пловдив. С разказите й можете да се запознаете тук http://olesyanikolova.blogspot.bg/

СПОДЕЛИ В