Възпитаници на факултет "Математика и информатика"

Възпитаниците на Факултет „Математика и информатика“ на Великотърновския университет  са стотици. Те са намерили своята реализация в различни професионални области. Споделеното за студентските години, за усвоените знания и умения, за преподавателите, за последвалия професионален и житейски път е вълнуващо признание, но и задължение за утвърждаване на качествено, адаптивно и актуално съвременно обучение.


Стефка Стефанова Джумалиева

Стефка Стефанова Джумалиева, завършила бакалавърска програма „Информатика“ и магистърска програма „Компютърна мултимедия“, работи за Европейската Комисия и заема няколко длъжности в Генерална Дирекция Информатика: ИТ- бизнес анализатор, мениджър ИТ стратегия и планиране и асистент на Генералния Директор на Дирекция Информатика.

Носител на Академичната награда на Община Велико Търново за 2005.

“Факултет "Математика и информатика" към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” ми даде основа за моята кариера и се радвам, че съм учила в него.”


Даница Миролюбова Влахова

Даница Миролюбова Влахова, магистър по специалност „Уеб технологии и разработване на софтуер“ и бакалавър  по специалност „Компютърни науки“. Работи в сферата на IT сектора, асистент-лектор по Компютърни архитектури към катедра „Компютърни системи и технологии“. Към момента е софтуерен инженер в „Кукуи Холдингс, Инк“.

Носител на Академичната награда на Община Велико Търново за 2021.

„Горда съм, че съм възпитаник на факултет „Математика и информатика“. Изборът ми да уча във Великотърновския университет е едно от най-добрите ми житейски решения. Придобитите знания във факултет „Математика и информатика“ са добър старт за бъдеща реализация. Още преди завършването на бакалавърската си степен имах възможността да започна работа по специалността. Искрено съм благодарна на преподавателите във факултета за предоставените възможности, знанията и подкрепата през периода на моето обучение. Във ФМИ не само ще развиете своите умения, но ще се и изградите като конкурентно способна личност и ще създадете приятелства за цял живот!”


Цветан Цветанов Стойчев

Цветан Цветанов Стойчев, завършил специалност „Компютърни науки“, е основател на фирма Cecko's Lab, специализирана в проектирането, разработването и поддръжката на решения за електронната търговия, базирани на платформата за онлайн пазаруване Magento.

“Благодарение на преподавателите и колегите ми от Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" получих нужната и достатъчна подготовка, за да се реализирам, като програмист и ръководител на екип в Германия.”


Емануил Георгиев Дончев

Емануил Георгиев Дончев, абсолвент от специалност “Информатика” работи в Effortel Technologies S.A., Брюксел от 2013г. (когато е 3-ти курс във ВТУ) и заема длъжност Chief Enterprise Solutions Architect.

„Когато започнах образованието си във ВТУ, аз вече имах над седем години стаж по специалността и смятах, че няма какво повече да науча. Благодарение на преподавателите от факултет „Математика и информатика”, в момента съм щастлив да кажа, че не съм бил прав!”


Павел Иванов Христов

Д-р Павел Иванов Христов, доктор по Информатика, магистър по специалности „Приложни компютърни науки“, „Компютърна мултимедия“ и „Графичен дизайн и визуални комуникации“. Работил е в сферата на графичен и уеб дизайн, системна и мрежова администрация, компютърна поддръжка, асистент-лектор, стажант в Европейския парламент в Брюксел. Към момента заема длъжност като началник-отдел „Информационно-техническо обслужване“, Община Велико Търново.

“Благодарение на преподавателите от факултет "Математика и информатика" към Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”, на тяхната съпричастност към работата ми, получих необходимите знания и подготовка за развитие в сферата на информационните технологии.”


Любомир Георгиев Филипов

Любомир Георгиев Филипов е завършил бакалавърска програма „Информатика“ и магистърска програма „Информатика. Информационни системи“. Той е един от създателите на „Национален пролетен турнир по информационни технологии“, съосновател на фирма Мотачила ООД. Разработвал е различни софтуерни решения за агенции от Австралия, Германия, САЩ и Нова Зеландия. Лектор на международни конференции свързани с PHP. Към момента заема длъжност ръководител екип и отговаря за разработката на софтуер за офиса в гр. Велико Търново на международната софтуерна компания FFW Agency. Участва в проекти за "Ferrero", "Keller", "Maersk", "Randstad", "LUSH". Редовен докторант към факултет „Математика и информатика“ и е преподавател на упражненията по дисциплините PHP и Шаблони за софтуерен дизайн.

„Факултет „Математика и информатика“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” повярва в мен и ми даде възможност да се развия в професионален план. Направете правилния избор за вашето бъдеще и кандидатствайте при нас.”


Симона Симеонова Ченкова

Симон Симеонова Ченкова, завършила бакалавърска програма „Педагогика на обучението по математика и информатика“, учител по математика и информационни технологии в Основно училище „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Велико Търново.

Кандидатствах за само една специалност, само в един университет и съм горда с това. Започнах работа, като учител още преди да съм завършила четвърти курс. За помощ и подкрепа винаги съм разчитала на преподавателите. Научих тънкости, които даже и не съм подозирала!”


Юри Стефанов Стойнов

Юри Стефанов Стойнов, завършил бакалавърска програма „Компютърни науки“ и магистърска програма „Информатика. Компютърна мултимедия“, управител, съосновател и съсобственик на Селтис ООД - компания занимаваща се с планиране, изработка, интеграция и поддръжка на специализирани високо производителни информационни системи за управление на бизнес и технологични процеси.

„Личното отношение на специалистите във факултет „Математика и информатика” към Великотърновския университет ми дадоха отлично разбиране на основните принципи и теории в компютърните науки и възпитаха в мен начин на мислене, които и до днес използвам ежедневно за решаване на едни от най-сложните проблеми в индустрията.”


Мария Руменова Пашинска

Мария Руменова Пашинска е завършила бакалавърска програма „Компютърни науки“ и магистърска програма „Математически структури в информационната сигурност“. Работи в Института по математика и информатика към БАН, секция „Математически основи на информатиката“. Хоноруван преподавател към факултет „Математика и информатика“ по програмиране.

„Обучението ми във факултет „Математика и информатика“ ми даде не само необходимите знания и умения за бъдещето ми развитие, но също така благодарение на преподавателите във ФМИ открих своя интерес към научно-изследователската дейност.”


Борислав Антонов Анчев

Борислав Антонов Анчев, абсолвент от специалност „Педагогика на обучението по математика и информатика“, работил във „Вали Компютърс“ ООД гр. В. Търново, а в момента е учител по математика и информатика в ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД, гр. Велико Търново. Носител на Академичната награда на Община Велико Търново за 2018.

“Обучението ми във факултет „Математика и информатика“ към Великотърновския университет се оказа един правилен избор, който бих направил и отново.”


Деница Маринова Стоянова

Деница Маринова Стоянова, завършила магистърска програма „Библиотечно-информационни дейности. Комуникационен и библиотечен мениджмънт“, работи в Регионална Библиотека „Петър Стъпов“, гр. Търговище като библиотекар експерт.

„Искам да изкажа своята признателност към всички преподаватели от катедра „Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности”. Знанията които получих, мога смело да заявя, че дадоха своя плод само няколко месеца, след придобиването на магистърската степен. Само 3 месеца след събитието, бях избрана да участвам в проект, посетих Финландия, посетих библиотеки в Хелзинки и Вантаа, посетих библиотека N1 в света Oodi, получавайки, знания които са на високо управленско ниво, мога да заявя, че надграждането с видяното бяха абсолютно продуктивни. Огромно Благодаря, за стабилните и твърди основи които получих от Вас!”


Христина Цветелинова Петрова

Христина Цветелинова Петрова е завършила бакалавърска програма „Библиотечно-информационни дейности“, магистърски програми: „Информационни технологии в съдебна и изпълнителна власт“ и „Библиотечно-информационни дейности. Библиотечен и комуникационен мениджмънт“. Работи във Университетската библиотека на Медицинския университет -гр. Плевен като библиотекар.

„Факултет „Математика и информатика“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” ми даде основа за моята кариера и се радвам, че съм учила в него.”

СПОДЕЛИ В