Възпитаници на Филологически факултет

Българска филология - 1995 година

През своята 55 годишна история Филологическият факултет е разкрил и утвърдил бакалавърски, магистърски и докторски програми  в 3 професионални направления:

  • Филология: Българска филология, Английска филология, Немска филология/Германистика, Руска филология/Русистика, Френска Филология/Романистика, Славистика, Балканистика, Приложна лингвистика с два чужди езика (преводачески профил), Приложна лингвистика: английски  и втори чужд език с информационни технологии, Приложна лингвистика: български и английски език с информационни технологии, Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм, Приложна лингвистика с два чужди езика и бизнес комуникации
  • Педагогика на обучението по български език и чужд език, Педагогика на обучението по български език и история (съвместно с Исторически факултет), Педагогика на обучението по български език и география (съвместно с Исторически факултет)
  • Обществени комуникации и информационни науки: Журналистика, Връзки с обществеността

Възпитаниците на Великотърновския Филологически факултет наброяват хиляди. Те са намерили своята реализация в различни професионални области. Споделеното за студентските години, за усвоените знания и умения, за преподавателите, за последвалия професионален и житейски път е затрогващо и вълнуващо признание, но и задължение за утвърждаване на качествено, модерно и адаптивно съвременно обучение.

Българска филология

Английска филология

Руска филология/Русистика

Немска филология/Германистика

Френска филология/Романистика

Славистика

Балканистика

Приложна лингвистика

Педагогика на обучението по...

Журналистика и Връзки с обществеността

Чуждестранни студенти


Магистърски програми

Английска филология. Британистика и ирландистика

Език на медиите и рекламата. Подготовка и редактиране на текстове

Литература и култура

Транслатология

Германистично езикознание

СПОДЕЛИ В