Административна и организационна структура на Системата за управление на качеството

            Административната и организационна структура на Системата за управление на качеството във ВТУ е допълнение към съществуващата организационна структура на управление в Университета.
 
 
 
Административна и организационна структура на Системата за управление на качеството във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
СПОДЕЛИ В