Резултати на професионалните направления във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” в Стандартизираните класации на изданието на Рейтинг 2022

Резултати на професионалните направления във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” в Стандартизираните класации на изданието на Рейтинговата системата на висшите училища в България (РСВУБ) за 2022 г.

На 14 ноември беше оповестено дванадесетото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България.

Резултатите на професионалните направления във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” в Стандартизираните класации за 2022 г. са следните:

 • Второ място – 5 професионални направления
 • 1.2. Педагогика
 • 1.3. Педагогика на обучението по...
 • 2.2. История и археология
 • 2.3. Философия
 • 2.4. Религия и теология

 • Трето място2 професионални направления
 • 1.1. Теория и управление на образованието
 • 2.1. Филология

 • Четвърто място – 2 професионални направления
 • 4.4. Науки за земята
 • 8.2. Изобразително изкуство

 • Пето място – 6 професионални направления
 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата
 • 3.2. Психология
 • 3.3. Политически науки
 • 3.4. Социални дейности
 • 3.5. Обществени комуни­кации и информационни науки
 • 3.6. Право

 • Шесто място – 1 професионално направление
 • 3.9. Туризъм

 • Седмо място – 1 професионално направление
 • 4.6. Информатика и компютърни науки

 • Девето място – 1 професионално направление
 • 3.7. Администрация и управление

 • Десето място – 1 професионално направление
 • 3.8. Икономика

В съответствие с методологията на рейтинговата система професионалните направления 4.5. Математика и 9.1. Национална сигурност не са включени в Стандартизираните класации поради недостатъчен брой завършили студенти.

ПЕТНАДЕСЕТ ОТ ДЕВЕТНАДЕСЕТТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПАЗВАТ КЛАСИРАНЕТО СИ ОТ ИЗДАНИЕТО НА РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА ЗА 2021 г.

С ЕДНО МЯСТО НАЗАД СЕ КЛАСИРАТ ЧЕТИРИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ: Изобразително изкуство – изместено от направлението в СУ „Св. Климент Охридски“ на четвърто място; Психология и Право, заемащи пето от четвърто място, и Администрация и управление – на десето от заеманото девето място.         Последните три професионални направления, принципно, запазват позицията си в стандартизираните класации, тъй като отпадането им се дължи на класирането на две последователни предходни места на направлението във висши училища, които в изданието на Рейтинговата система за 2021 г. заемат едно място.

Допълнителна информация:

Уеб-портал на РСВУБ

Методология на РСВУБ 2022 г.

СПОДЕЛИ В