Резултати на професионалните направления във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” в Стандартизираните класации на изданието на Рейтинг

Резултати на професионалните направления във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” в Стандартизираните класации на изданието на Рейтинговата системата на висшите училища в България (РСВУБ) за 2021 г.


На 2 декември беше оповестено единадесетото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България, което сравнява 52 висши училища (ВУ), предлагащи обучение по образователни програми в 52 професионални направления (ПН).

Резултатите на професионалните направления във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” в Стандартизираните класации за 2021 г. са следните:

 • Второ място – 5 професионални направления
  • 1.2. Педагогика
  • 1.3. Педагогика на обучението по...
  • 2.2. История и археология
  • 2.3. Философия
  • 2.4. Религия и теология

 • Трето място3 професионални направления
  • 1.1. Теория и управление на образованието
  • 2.1. Филология
  • 8.2. Изобразително изкуство

 • Четвърто място – 3 професионални направления
  • 3.2. Психология
  • 3.6. Право
  • 4.4. Науки за земята

 • Пето място – 4 професионални направления
  • 3.1. Социология, антропология и науки за културата
  • 3.3. Политически науки
  • 3.4. Социални дейности
  • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

 • Шесто място – 1 професионално направление
  • 3.9. Туризъм

 • Седмо място – 1 професионално направление
  • 4.6. Информатика и компютърни науки

 • Осмо място – 1 професионално направление
  • 3.7. Администрация и управление

 • Десето място – 1 професионално направление
  • 3.8. Икономика

В съответствие с методологията на рейтинговата система професионалните направления 4.5. Математика и 9.1. Национална сигурност не са включени в Стандартизираните класации поради недостатъчно завършили студенти.

ПЕТ от деветнадесетте ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ СЕ КЛАСИРАТ С МЯСТО НАПРЕД в сравнение с предходното издание на Рейтинговата система:  Педагогика и История и археология – на второ от заеманото трето място; Изобразително изкуство на трето от четвърто място; Обществени комуникации и информационни науки – на пето от шесто място повишавайки оценката си с пет точки и Администрация и управление, което, на практика, запазва позицията си сред участващите в стандартизираната класация 24 висши училища, тъй като придвижването напред се дължи на подреждането на две или повече ВУ на едно и също предходно място.

ЕДИНАДЕСЕТ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПАЗВАТ КЛАСИРАНЕТО СИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА: Педагогика на обучението по...Философия и Религия и теология – на второ място, непосредствено след професионалните направления в СУ „Св. Климент Охридски“; Филология – за втора поредна година на трето място, след СУ „Св. Климент Охридски“ и Нов български университет; Психология и Науки за земята – на четвърто място, което за ПН  Науки за земята е подреждане след три от столичните висши училища обучаващи в направлението: СУ „Св. Климент Охридски“, Лесотехнически университет и Минно-геоложки университет; Социология, антропология и науки за културата, Политически науки и Социални дейности – петото място, като в направление Политически науки,  сред включените девет ВУ, Великотърновският университет се нарежда непосредствено след столичните висши училища и Американския университет в България; ПН Туризъм – шесто място и Икономика – десето място.

ТРИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ ОТСТЪПВАТ СВОИТЕ ПОЗИЦИИ: Теория и управление на образованието – изместено на трето от заеманото второ място, след включването в класацията на ПН в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“; Право – на четвърто от заеманото трето място, с обща оценка по-малка с една единица от оставащите на трето място в направлението Нов български университет, ПУ „Паисий Хилендарски“ и ЮЗУ „Неофит Рилски“; Информатика и компютърни науки – на седмо от четвъртото място, отстъпвайки предните позиции на направлението в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Бургаския свободен университет.

Допълнителна информация:
Уеб-портал на РСВУБ
Методология на РСВУБ 2021 г.

СПОДЕЛИ В