Резултати на професионалните направления във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” в Стандартизираните класации на изданието на Рейтинговата системата на висшите училища в България (РСВУБ) за 2020 г.

На 12 ноември беше оповестено десетото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България, което сравнява 51 висши училища (ВУ), предлагащи обучение по образователни програми в 52 професионални направления (ПН).

Резултатите на професионалните направления във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” в Стандартизираните класации за 2020 г. са следните:

 • Второ място – 4 професионални направления
  • 1.1. Теория и управление на образованието
  • 1.3. Педагогика на обучението по...
  • 2.3. Философия
  • 2.4. Религия и теология

 • Трето място4 професионални направления
  • 1.2. Педагогика
  • 2.1. Филология
  • 2.2. История и археология
  • 3.6. Право

 • Четвърто място – 4 професионално направление
  • 3.2. Психология
  • 4.4. Науки за земята
  • 4.6. Информатика и компютърни науки
  • 8.2. Изобразително изкуство

 • Пето място – 3 професионални направления
  • 3.1. Социология, антропология и науки за културата
  • 3.3. Политически науки
  • 3.4. Социални дейности

 • Шесто място – 2 професионални направления
  • 3.5. Обществени комуни­кации и информационни науки
  • 3.9. Туризъм

 • Девето място – 1 професионално направление
  • 3.7. Администрация и управление

 • Десето място – 1 професионално направление
  • 3.8. Икономика

В съответствие с методологията на рейтинговата система професионалните направления 4.5. Математика и 9.1. Национална сигурност не са включени в Стандартизираните класации поради недостатъчно завършили студенти.

СЕДЕМ от деветнадесетте ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ, в които Великотърновският университета провежда обучение СЕ КЛАСИРАТ НА ПО-ДОБРИ ПОЗИЦИИ в сравнение с предходното издание на Рейтинговата система. С две места напред се изкачват три ПН: Право (52 точки) – на трето от заеманото пето място в рейтинга за 2019 г.; Политически науки (46 точки) и Социални дейности (42 точки) –на пето от седмо място. С  по три точки по-високи общи оценки Психология (49 точки) и Науки за земята (47 точки) преминават на четвърто от пето място. С място напред сред включените в класацията 24 ВУ се класира ПН Администрация и управление (46 точки) показвайки по-добър резултат от направлението в Икономически университет-Варна, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Русенския университет „Ангел Кънчев“. Макар че не повишава постигнатата в изданието на рейтинга за 2019 г. оценка от 45 точки, ПН Педагогика на обучението по...  изравнява резултата си с направлението в ПУ „Паисий Хилендарски“ и също се класира с позиция напред, като споделя второ място с направлението в още три ВУ: АМТИ-Пловдив, НСА „Васил Левски“-София, и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Две професионални направления също се придвижват с позиция напред, но това се дължи на класирането на направлението в две или повече ВУ на едно и също предходно място. Това са ПН Информатика и компютърни науки, което запазва оценката си от миналата година – 55 точки и ПН Обществени комуникации и информационни науки, което понижава оценката си като остава на последната позиция сред конкурентните ВУ.

ЧЕТИРИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПАЗВАТ КЛАСИРАНЕТО СИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА: за Теория и управление на образованието, Философия, Религия и теология това е второто място, след направлението в Софийския университет „Св. Климент Охридски“; за Педагогика - третото място, след ПН в Софийския университет (първо място), ПУ „Паисий Хилендарски“  и Университет "Проф. д-р Асен Златаров"-Бургас (второ място).

ШЕСТ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ ОТСТЪПВАТ ПОЗИЦИИТЕ СИ, като сред тях е ПН Филология (50 точки)което е изместено от поддържаното в продължение на пет години второ място на третото място от направлението в Нов български университет. Такъв е резултатът и при ПН История и археология (47 точки)чиято обща оценка е с една точка по-малка от оценката на направлението в Нов български университет. Тази година в стандартизираната класация „Изкуства“ се включва ПН Изобразително изкуство в СУ "Климент Охридски", при което измества направлението във Великотърновския университет от третото на четвърто място. С понижени оценки и позиция назад се класират направленията Социология, антропология и науки за културата – на пето от четвъртото място и Туризъм  – на шесто от петото място. Сред направленията в 25 ВУ, ПН Икономика се класира с две места назад, изместено от осмото на десето място от направленията в Стопанска академия „Д. Ценов“, ВСУ „Черноризец Храбър“, Висше транспортно училище-София и Международно висше бизнес училище-Ботевград.

Допълнителна информация:
Уеб-портал на РСВУБ 2020 г.
Методология на РСВУБ 2020 г.

СПОДЕЛИ В