Резултати на професионалните направления във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” в стандартизираните класации на изданието на рейтинговата системата на висшите училища в България за 2019 г.

На 5 декември беше оповестено деветото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България. Изданието за 2019 г. сравнява 51 висши училища в страната в 52 професионални направления.

Резултатите на професионалните направления във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” в Стандартизираните класации за 2019 г. са следните:

 • Второ място – 5 професионални направления
 • 1.1. Теория и управление на образованието
 • 2.1. Филология
 • 2.2. История и археология
 • 2.3. Философия
 • 2.4. Религия и теология
 • Трето място3 професионални направления
 • 1.2. Педагогика
 • 1.3. Педагогика на обучението по...
 • 8.2. Изобразително изкуство
 • Четвърто място – 1 професионално направление
 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата
 • Пето място – 5 професионални направления
 • 3.2. Психология
 • 3.6. Право
 • 3.9. Туризъм
 • 4.4. Науки за земята
 • 4.6. Информатика и компютърни науки
 • Седмо място – 3 професионални направления
 • 3.3. Политически науки
 • 3.4. Социални дейности
 • 3.5. Обществени комуни­кации и информационни науки
 • Осмо място – 1 професионално направление
 • 3.8. Икономика
 • Десето място – 1 професионално направление
 • 3.7. Администрация и управление

В съответствие с методологията на рейтинговата система професионалните направления 4.5. Математика и 9.1. Национална сигурност не са включени в Стандартизираните класации: в ПН Математика не е осъществен прием на студенти, в ПН Национална сигурност все още нямаме завършили студенти.

В сравнение с изданието на Рейтинговата система за 2018 г. СЕДЕМ от деветнадесетте ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ в университета ПОКАЗВАТ ПО-ДОБРО КЛАСИРАНЕ ПРЕЗ 2019: История и археология си връща втората позиция след Софийския университет; направленията Педагогика и  Педагогика на обучението по... се класират на трето от заеманото през предходната година пето място; направление Информатика и компютърни науки е на пето от шестото място в изданието за предходната година; Икономика, също класираща се с позиция напред – на осмо място сред 26 висши училища, обучаващи в професионалното направление.

С място напред в своето класиране се придвижват и направленията Социология, антропология и науки за културата и Политически науки, но последователността в класацията на висшите училища в тези направления остава непроменена. Въпреки по-добрите си резултати тази година, професионално направление Социология, антропология и науки за културата остава на предпоследната, а направление Политически науки на последната позиция сред конкурентните висши училища.

ДРУГИ СЕДЕМ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПАЗВАТ КЛАСИРАНЕТО СИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА: за Филология, Философия, Религия и теология и Теория и управление на образованието това е второто място, след Софийския университет; направление Изобразително изкуство остава на третата позиция, а професионални направления Науки за земята и Туризъм – на петото място.

Професионални направления Право, Администрация и управление, Обществени комуникации и информационни науки, Психология и Социални дейности отстъпват заеманите в предходното издание на Рейтинговата система позиции, като за направление  Право класирането с място назад се дължи на различния общ сбор точки, набран от висшите училища, които и в изданието на рейтинга за 2018 г. имат по-високи резултати.

Допълнителна информация:
СПОДЕЛИ В