Подкомисия на УКУКА за проучване на качеството на обучение, мандат 2015-2019г.

Председател:

Зам.-ректор управление на качеството и акредитацията

Членове :

Филологически факултет
Исторически факултет 
Исторически факултет
Исторически факултет
Педагогически факултет
Юридически факултет
Стопански факултет
Философски факултет
Факултет по изобразително изкуство
Факултет „Математика и информатика“
Православен богословски факултет
Филиал, гр. Враца
Педагогически колеж, гр. Плевен
 
СПОДЕЛИ В