Подкомисия на УКУКА за рейтинг, мандат 2015-2019г.

Председател:

Зам.-ректор управление на качеството и акредитацията

Членове:

Филологически факултет
Исторически факултет
Исторически факултет
Педагогически факултет
Юридически факултет
Стопански факултет
Философски факултет
Факултет по изобразително изкуство
Факултет „Математика и информатика“
Православен богословски факултет
Филиал, гр. Враца
Филиал, гр. Враца
Педагогически колеж, гр. Плевен
 
СПОДЕЛИ В