Акредитация

Институционална акредитация


Великотърновският университет е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация на 20.09.2018 г.

  • Обща оценка по Критерии за институционална акредитация в съответствие с ESG, част 1 (1-10) – 9,45 (девет цяло и четиридесет и пет стотни).
  • Обща словесна оценка в съответствие с получената числова – Пълно съответствие.
  • Срок на валидност на акредитацията – 6 години.
  • Капацитет – 17 368 студенти и докторанти.
СПОДЕЛИ В