Терен с площ от 836 кв. м., намиращ се на територията на ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ – ПЛЕВЕН към ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ, гр. Плевен, ул. Никола Д. Петков, 18 в сграда с идентификатор 56722.659.247

СПОДЕЛИ В