Самостоятелен обект „Книжарница“ с полезна площ от 17,60 (седемнадесет цяло и шестдесет стотни) кв. м., с административен адрес в гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 1, находящ се в Корпус № 5 на Великотърновския университет, блок „Б“ (сграда за образование)

СПОДЕЛИ В