Самостоятелен обект „Книжарница“ с полезна площ от 23,31 (двадесет и три цяло и тридесет и една стотни) кв. м., находяща се на първи етаж в сграда „Учебни зали“, блок „А“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, с административен адрес в гр. Велико Търново 5003, ул. „Теодосий Търновски“ № 2

СПОДЕЛИ В