Класиране за стипендии с успех от държавни зрелостни изпити – летен семестър 2022/2023 г.

Исторически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Предмет от втори задължителен зрелостен изпит Оценка от втория държавен зрелостен изпит Оценка от ДЗИ по БЕЛ Среден семестриален успех за съответния период Сума лв.
1 Добромир Диянов Костадинов Педагогика на обучението по история и география Първи 2203010691 Английски език 5.70 5.75 6.00 100.00
2 Донислав Валентинов Вълков Педагогика на обучението по история и география Трети 2003011218 Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация 6.00 5.70 5.88 100.00
3 Кристина Ивайлова Славчева Педагогика на обучението по история и чужд език Първи 2203011273 История и цивилизации 6.00 5.77 6.00 100.00
4 Милена Росенова Конова Педагогика на обучението по история и география Трети 2003010585 История и цивилизация 5.91 5.81 5.50 100.00
5 Явор Йорданов Христов Педагогика на обучението по история и информационни технологии Трети 2003010998 Английски език 5.51 5.64 5.38 100.00


Педагогически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Предмет от втори задължителен зрелостен изпит Оценка от втория държавен зрелостен изпит Оценка от ДЗИ по БЕЛ Среден семестриален успех за съответния период Сума лв.
1 Вилиана Цветелинова Владимирова Начална училищна педагогика и чужд език Първи 2205011202 Английски език 5.20 5.50 6.00 100.00
3 Габриела Николаева Иванова  Начална училищна педагогика и чужд език Трети 2005011220 Английски език 5.85 5.67 5.86 100.00
2 Мариел Симеонов Иванов Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005011532 Теория и практика на професията 5.75 5.67 5.88 100.00
4 Мартин Кръстев Кръстев Педагогика на обучението по музика Първи 2205011707 Музика 5.77 5.50 6.00 100.00
5 Поля Росенова Иванова  Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 2105010940 География и икономика  5.86 5.60 5.70 100.00
6 Станимира Димитрова Мартинова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005011669 География и икономика 5.35 5.60 6.00 100.00
7 Теди Мирославова Денчева Начална училищна педагогика и чужд език Трети 2005010900 Английски език 5.68 5.72 6.00 100.00
8 Теодора Радостинова Евгениева  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2105011404 История и цивилизация  5.61 5.89 5.95 100.00


Факултет "Математика и информатика"

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Предмет от втори задължителен зрелостен изпит Оценка от втория държавен зрелостен изпит Оценка от ДЗИ по БЕЛ Среден семестриален успех за съответния период Сума лв.
1 Ивайло Ангелов Иванов Педагогика на обучението по математика и информатика Втори 2109010672 Математика 5.98 5.26 5.81 100.00
2 Светослава Ивова Минкова Педагогика на обучението по математика и информатика Трети 2009010667 Математика 5.93 5.68 5.87 100.00
3 Теодора Стоянова Тодорова Педагогика на обучението по математика и информатика Трети 2009011364 Биология и здравно образование 6.00 5.60 5.87 100.00


Филологически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Предмет от втори задължителен зрелостен изпит Оценка от втория държавен зрелостен изпит Оценка от ДЗИ по БЕЛ Среден семестриален успех за съответния период Сума лв.
1 Ванеса Станимирова Христова Педагогика на обучението по български език и история Втори 2102011478 Теория и практика на професията 6.00 5.71 5.50 100.00
2 Ивелина Стоянова Тодорова Педагогика на обучението по български език и информационни технологии Първи 2202011496 Биология и здравно образование - ПП 5.82 5.75 6.00 100.00
3 Йоана Мариянова Евгениева Педагогика на обучението по български език и чужд език Трети 2002011346 Философия 5.84 5.63 5.35 100.00
4 Миглена Анатолиева Атанасова  Педагогика на обучението по български език и чужд език Трети 2002011946 Испански език 5.61 5.70 5.71 100.00
5 Минко Николаев Минков Педагогика на обучението по български език и чужд език Трети 2002010865 География и икономика 5.65 5.71 4.61 100.00
6 Петя Иванова Спасова Педагогика на обучението по български език и чужд език Втори 2102010578 Английски език 5.86 5.70 5.80 100.00
7 Ралица Димитрова Димитрова Педагогика на обучението по български език и география Втори 2102011011 Математика 5.56 5.64 5.44 100.00


Филиал на ВТУ в гр. Враца

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Предмет от втори задължителен зрелостен изпит Оценка от втория държавен зрелостен изпит Оценка от ДЗИ по БЕЛ Среден семестриален успех за съответния период Сума лв.
1 Ивайла Ивайлова Иванова Педагогика на обучението по български език и география Втори 2121010629 География и икономика 5,54 5,63 5.57 100.00
2 Патрисия Слави Терзиева Педагогика на обучението по български език и информационни технологии Първи 2221011043 Английски език 5,22 5,43 5.33 100.00

СПОДЕЛИ В