Класиране за стипендии за чуждестранни студенти – летен семестър 2022/2023 г.

Исторически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Диана Олексиивна Стойчева История Трети 2003014086 6.00 240.00
2 Ростислав Адъров  История  Първи 2203014027 без оглед на успех 240.00


Педагогически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Анастасия Демирова Социална педагогика  Първи 2205014410 без оглед на успех 240.00


Стопански факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Анастасия Бузаджи  Международни икономически отношения  Първи 2206014008 без оглед на успех 240.00
2 Екатерина Дмитриевна Герганова  Стопанско управление Първи 2206013823 без оглед на успех 240.00
3 Людмила Ткачук Международни икономически отношения Първи 2206014480 без оглед на успех 240.00
4 Наталя Маркова Маркетинг  Първи 2206014305 без оглед на успех 240.00
5 Яна Прокопова  Маркетинг  Първи 2206015475 без оглед на успех 240.00


Факултет "Математика и информатика"

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Максим Мединский Уеб технологии и разработване на софтуер Първи 2209015464 без оглед на успех 240.00
2 Вадим Димов Софтуерно инженерство Трети 2009014115 4.92 240.00
3 Дария Евгениевна Ястина Компютърни науки Първи 2209013805 без оглед на успех 240.00
4 Иван Тропанец  Софтуерно инженерство  Първи 2209013849 без оглед на успех 240.00


Факултет по изобразително изкуство

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Валерия Лен Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Първи 2204013790 без оглед на успех 240.00
2 Валерия Иванивна Чернева  Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Трети 2004014070 5.50 240.00
3 Богдана Маринова  Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Първи 2204014416 без оглед на успех 240.00
4 Данило Григорович Колев Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации  Четвърти 1904014321 5.25 240.00
5 Анастасия Степанивна Минжирян Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Втори 2104014015 5.16 240.00
6 Микита Иванов Изящни изкуства - Скулптура Първи 2204013855 без оглед на успех 240.00
7 Диана Таран  Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Първи 2204014085 без оглед на успех 240.00


Филологически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Константина-Пресияна Димитриу Костопулу  Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2102013689 5.64 240.00
2 Роман Виходец Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии Първи 2202013852 без оглед на успех 240.00
3 Анастасия Зюзина Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2202014859 без оглед на успех 240.00
4 Регина Никова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Първи 2202013842 без оглед на успех 240.00
5 Карина Лисенко  Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2202015409 без оглед на успех 240.00
6 Олександър Евгенович Визирский Педагогика на обучението по български език и чужд език Втори 2102013988 4.64 240.00
7 Елизавета Таран Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2202014080 без оглед на успех 240.00
8 Мирослава Генова Английска филология Първи 2202014065 без оглед на успех 240.00
9 Олександра Бурянска  Английска филология  Първи 2202013816 без оглед на успех 240.00
10 Нина Унгурян Журналистика Първи 2202013780 без оглед на успех 240.00


Философски факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Доротея Петровна Кара Психология Четвърти 1907013416 5.69 240.00
2 Мария Максимивна Клименко Психология Четвърти 1907013447 5.69 240.00
3 Анна Комендант Психология Първи 2207013811 без оглед на успех 240.00
4 Наталиа Мутавчи  Психология  Първи 2207014100 без оглед на успех 240.00
5 Вероника Ровшановна Вахидова Психология Трети 2007014099 4.36 240.00

СПОДЕЛИ В